Κυριακή 16 Απριλίου 2017

Σαν σήμερα


Σαν  σήμερα
Του Γιάννη Λακούτση
Τραγωδία  στη  θάλασσα.  Στις  16  Απριλίου  1935,  η  Ερμιόνη  θρηνεί. Δραματικό  ναυάγιο  κοντά  στον  Πόρο,  σκορπίζει  το  πένθος  στις  οικογένειες  των  άτυχων  ψαράδων,  του  Ανάργυρου  Τζιέρη  και  Σταμάτη  Γιαννάκου,  αλλά  και  σε  ολόκληρη  την  Ερμιόνη. Ο καιρός  είναι  δύσκολος και  όσο  περνάει  η  ώρα  όλο  και  χειροτερεύει.  Ο  σφοδρός  γαρμπής  σπάει  το  κατάρτι. Τα  τεράστια  κύματα  χτυπούν  αλύπητα  τη  βάρκα  και  την  αναποδογυρίζουν. Το  πλήρωμα  βρίσκεται  στη  θάλασσα.  Οι  ναυαγοί  δεν   φαίνεται  να  έχουν  καμία  ελπίδα,  ώσπου  ο  ένας  από  τους  τρείς γαντζώνεται  από  την  αναποδογυρισμένη  βάρκα  και  σώνεται. Ήταν  ο  Αναστάσιος  Βόλης.  Οι  άλλοι  δύο  δεν  θα  βρεθούν  ποτέ.  Για  το  τραγικό  αυτό  γεγονός  μας  πληροφορεί  η  εφημερίδα  «Ερμιονίς»  (21  Απριλίου  1935):

« Έπειτα  από  χρόνια  πολλά  τα  οποία  είχαν  περάσει  χωρίς  να  σημειωθούν  ναυτικά  ατυχήματα,  το  χθες  αναγγελθέν  δραματικόν  ναυάγιον  πλησίον  του  Πόρου  με  τον  τραγικόν  πνιγμόν  των  συμμπατριωτών  μας  Αναργύρου  Τζιέρη  και  Σταμάτη  Γιαννάκου,  ήλθε  να  υπενθυμίση  παλαιά  δραματικά  ναυάγια  με  θύματα  λεβέντες  σφουγγαράδες  και  ψαράδες  μας,  και  να  σκορπίση  το  πένθος  και  την  οδύνην  εις  τόσας  οικογενείας  που  θρηνούν  τους  άτυχους  προστάτας των,  οι  οποίοι  προχθές  την  Δευτέραν  το  πρωί  πρωί  ξεκίνησαν  από  την  Ερμιόνην  δια  να  εύρουν  μετά  24  ώρας  τον  θάνατον  ολίγον  έξω  από  τον  Πόρον. Η  είδησις  του  τραγικού  γεγονότος  μας  ήλθε  το  μεσημέρι  της  Τρίτης  από  επιβάτας  ελθόντας  με  το  ατμόπλοιον  της  γραμμής  και  από  στόματος εις  στόμα  εγνώσθη  από  όλους  και  όλοι  την  εσχολίαζον  με  αληθινήν  ψυχικήν  συντριβήν.  Ο  ένας  ο  Ανάργυρος  Τζιέρης,  ήσυχος,  καλός  και  αγαπητός  εις  όλους,  οικογενειάρχης,  καραβοκύρης,  γνωστός  και  εις  τον  Πόρον  όπου  από  ετών  ειργάζετο,  ήτο  ηλικίας  60  ετών  περίπου.  Αφίνει  την  χήραν  του,  μίαν  κόρην  ύπανδρον  και  υιόν  υπηρετούντα  εις  το  Π.  Ναυτικόν. 
Ο  άλλος,    αλησμόνητος  εις  καλοσύνην  Σταμάτης  Γιαννάκος  μόλις  30  ετών,  αφίνει  απροστάτευτον  χήραν  και  ένα  κοριτσάκι  ενός  μόλις  έτους.  Είχε  χρόνια  να  τσουρμάρη  και  έκαμε  προχθές  το  τελευταίο  του  ταξείδι  δια  αν  εύρη  τον  υγρόν  τάφον!...Η  βάρκα  του μακαρίτη  Τζιέρη  με  τον  σκαρφαλώσαντα  εις  αυτήν  και  διασωθέντα  ευτυχώς  τρίτον  ναυαγόν  Αναστ.  Βόλην  μετεφέρθησαν  εις  Πόρον,  όπου  έγειναν από  τας   λιμενικάς  αρχάς  αι  σχετικαί  ανακρίσεις. Εις  την  κατάθεσίν  του  ο  Βόλης  είπεν  ότι  ο  σφοδρός  γαρμπής  έσπασε  το  κατάρτι  και  αναποδογύρισε  την  βάρκα  εις  απόστασιν  150  μέτρων  από  τα  νησάκια  που  είναι  εις  την  είσοδο  του  στενού  του  Πόρου.  Για  μια  στιγμή  είδε  τους  δύο  άτυχους  ψαράδες  να  κολυμβούν  κατευθυνόμενοι  προς  το  κοντινό  νησάκι  ενάντια  προς  τα  κύματα.  Ούτε  τους  ξαναείδε!...Και  ούτε  βρήκαν  τα  πτώματά  τους… Αιωνία  τους  η  Μνήμη!»