Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»:Νέες θητείες Αντιδημάρχων – Απουσία εκπροσώπησης από την Δ.Κ. Κρανιδίου


Κρανίδι 08/03/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α. Νέες θητείες Αντιδημάρχων – Απουσία εκπροσώπησης από την Δ.Κ. Κρανιδίου

Την Κυριακή 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με αποκλειστικά θέματα της ημερήσιας διάταξης την εκλογή διαπαραταξιακού προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της οικονομικής επιτροπής , την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής της ποιότητας ζωής όπως προέβλεπε ο Νόμος 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στα μέσα της παρούσης δημοτικής περιόδου. Πρόεδρος επανεκλέχτηκε ο κ. Α. Δημαράκης. Είχε προηγηθεί η ανανέωση της θητείας των ιδίων αντιδημάρχων στις θέσεις ευθύνης από τον Δήμαρχο κ. Δ. Σφυρή.
Από την δικιά μας πλευρά θέλουμε να ευχηθούμε καλή θητεία στο προεδρείο του ΔΣ , στους Αντιδημάρχους και στα μέλη των δυο επιτροπών.

Ευχόμαστε να ανταποκριθούμε όλοι στα καθήκοντά μας όπως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Δ.Κ. και τον Ν3852/2010 και από τη θεσμική μας θέση , της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην οικονομική επιτροπή θα εκφράζουμε την θέση μας, θα ψηφίζουμε σε ότι συμφωνούμε και θα καταθέτουμε τις αντιρρήσεις μας , στις εισηγήσεις και στις προτάσεις με τις οποίες θα έχουμε διαφορετική άποψη , αξιολόγηση  και διαφορετική θέση.  

Το σημαντικότερο όμως, θα είναι να ασκήσουμε, όπως κάναμε υπεύθυνα μέχρι τώρα, τον έλεγχο στις πράξεις και τις παραλείψεις της διοίκησης. Θα περιφρουρήσουμε την νομιμότητα και τα συμφέροντα των δημοτών μας.

Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και μετά τον νέο διορισμό των ιδίων αιρετών στελεχών του Δήμου μας στις θέσεις των Αντιδημάρχων και στην θέση του προέδρου του ΔΣ ότι θα περάσουν πέντε ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη δημοτική θητεία και κανένας Κρανιδιώτης Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας δεν θα έχει αξιοποιηθεί σε μια τόσο σημαντική θέση ευθύνης στο Δήμο Ερμιονίδος. Άρα απουσιάζει εκκωφαντικά η εκπροσώπηση του Κρανιδίου στην διοίκηση του Δήμου στην παρούσα δημοτική περίοδο. Αυτή η απόφαση του Δημάρχου ακυρώνει την φιλοσοφία του «Προγράμματος Καλλικράτη» που μιλάει για ισομερή εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης των Δημοτικών Κοινοτήτων. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε κανένας δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας από την πόλη του Κρανιδίου να διεκδικήσει την τιμητική για τον ίδιο και για την πόλη του Κρανιδίου εκπροσώπηση στα κορυφαία όργανα διοίκησης του Δήμου. Η Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου ήθελε άλλη αντιμετώπιση, άλλη απόφαση, άλλη προτεραιότητα, από αυτήν που ασκεί και εφαρμόζει η σημερινή διοίκηση του Δήμου, με κύριο εκφραστή της τον σημερινό Δήμαρχο κ. Δ. Σφυρή .

Θα είμαστε λοιπόν εδώ να σας λέμε τις αλήθειες όσο πικρές και να είναι !!!!     


Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας