Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

Τοποθέτηση του Π.Σ. Τάσου Τζανή για το θέμα ¨ Έγκριση απολογισμού & ισολογισμού οικονομικών ετών 2014-2015¨, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 16ης/1/2017.


Κυρίες & κύριου συνάδελφοι,

  Ξεκινώ την εισήγησή μου με την διαπίστωση ότι, δεν είμαστε σώμα λογιστών, ούτε συνέλευση μετόχων  ανώνυμης εταιρείας, για να εξετάσουμε την κερδοφορία της  & με βάση αυτή να ψηφίσουμε. Συζητάμε & εγκρίνουμε ή απορρίπτουμε τη χρηματική διαχείριση συγκεκριμένων ετών, της Περιφέρειας αλλά & των Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου, με βάση τους Νόμους 3852/10 & 4071/12.

  Είναι γεγονός ότι δεν μπορούν να βγουν πολιτικά συμπεράσματα εύκολα από μια απλή ανάγνωση, ούτε καν από τη  μελέτη των επί μέρους απολογιστικών πινάκων.

 Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Οικονομικών μονάδων δηλαδή της Περιφέρειας συνολικά και των Περιφερειακών Ενοτήτων και το θετικό ταμειακό υπόλοιπο που παρουσιάζουν,  δ ε ν      χαρακτηρίζουν και δ ε ν  αναδεικνύουν  την πολιτική αποτελεσματικότητα των δράσεών τους. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο Αντιπεριφερειάρχης με αρνητικό ή ελάχιστο θετικό  υπόλοιπο είναι ανεπαρκής ή σπάταλος και αυτός που παρουσιάζει μεγάλο ταμειακό υπόλοιπο ότι είναι ικανός και επαρκής. Τις
περισσότερες φορές μπορεί να ισχύει το αντίθετο.

  Η σωστή πολιτική προσέγγιση απαιτεί να γίνεται λεπτομερής και ενδελεχής εξέταση των εσόδων και των εξόδων και κυρίως από πού προέρχονται τα έσοδα και που κατευθύνονται τα έξοδα.

  Πώς λοιπόν αξιολογούμε το κάθε ευρώ;

α] Από πού προέρχονται  και πώς πιστώνονται οι λογαριασμοί της Περιφέρειας; Είναι π.χ. μήπως αποτέλεσμα φορομπηχτικής πολιτικής; ή μήπως το αποτέλεσμα της καταπολέμησης της μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροκλοπής; ή μήπως είναι το αποτέλεσμα αγώνα διεκδίκησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;   

 Έχει πολύ μεγάλη σημασία η προέλευση για την πολιτική μας αξιολόγηση.

β] Πώς στη συνέχεια ξοδεύεται ή καλύτερα πώς αξιοποιείται το κάθε ευρώ και ποιο είναι το ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ  ΌΦΕΛΟΣ για τον  κάθε πολίτη;

Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,

Το κοινωνικό όφελος δεν προσδιορίζεται ούτε προσμετράται με λογιστικές διαδικασίες. Το πιστώνει όμως τελικά  αποδέκτης ο λαός την ώρα που πρέπει.

Αυτά είναι τα κριτήρια της πολιτικής αξιολόγησης της  χρηματικής διαχείρισης ενός εκάστου πολιτικού οργάνου.

Κυρίες & Κύριοι,

Στη συζήτηση για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού, κάποιοι συνάδελφοι,μονίμως τον χαρακτηρίζουν ως μη αναπτυξιακό,έτσι χωρίς αιτιολογία,απλά αντιπολιτευτικά, ξεχνώντας τα αυστηρά πλαίσια κατάρτισής του και σύνταξής του,με βάση τους νόμους που προανέφερα στην αρχή.

Ας έχουμε όλοι κατά νου ότι

Αναπτυξιακός προσανατολισμός σημαίνει και προϋποθέτει, ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ  και του τελευταίου ευρώ,σε έργα και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για να επιτευχθεί ο Στρατηγικός σχεδιασμός για ισόρροπη,βιώσιμη, ανθρωποκεντρική και αειφόρο ανάπτυξη και στους  τρεις  τομείς παραγωγής, σε ολόκληρη ανεξαιρέτως την Πελοπόννησο.