Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Αμίαντος. Επισήμως από την ΕΥΔΑΠ

Του Βασίλη Γκάτσου
Προς ενίσχυση των όσων έγραψα.
Ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι από την χρήση προϊόντων αμιαντοτσιμέντου (στην αγροτική Ερμιονίδα παρουσιάζεται σε σκέπαστρα, σε καπνοδόχους και πολύ περιορισμένα σε σωλήνες νερού).
Ο κίνδυνος είναι να ζεις σε περιβάλλον στενόχωρο όπου έχει τοποθετηθεί κυρίως αμίαντος ως μονωτικό στη φυσική του μορφή. Όσοι έχουμε δουλέψει σε βαριές βιομηχανίες, όσοι έχουν δουλέψει σε πλοία, γνωρίζουν ακριβώς τι εννοώ, γιατί ΟΛΟΙ έχουν χρησιμοποιήσει αμίαντο. Εξ αυτών κινδυνεύουν οι έχοντες μακροχρόνια παρουσία σε τέτοιο περιβάλλον και όχι περιστασιακή.
Κίνδυνος υπάρχει για τους τεχνίτες που η δουλειά τους είναι η κατεργασία του αμιαντοτσιμέντου, όταν μάλιστα δεν έπαιρναν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Όταν ο τεχνίτης κόβει με τον τροχό τον αμιαντοτσιμεντοσωλήνα ή τις αμιαντοτσιμεντόπλακες δημιουργεί γύρω του ένα νέφος πολύ μικρών ινών αμιάντου μήκους της τάξης δεκάτων ή εκατοστών του μm (εκατομμυριοστού του μέτρου) που το εισπνέει ο ίδιος τακτικότατα, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Και δεν προστατεύεσαι με μια απλή μάσκα σκόνης που δεν μπορεί να συγκρατήσει τόσο μικρές ίνες.

Τα παρακάτω λοιπόν είναι από την ΕΥΔΑΠ. Όσοι πιστεύουν ότι με εισαγγελείς θα ψάξουν για ευθύνες στις δημοτικές μας αρχές κ.λ.π. ενεργώντας υπέρ της υγείας μας, λόγω ολίγων σωλήνων αμιαντοτσιμεντοσωλήνων στα Δίδυμα, γιατί δεν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο για την υγεία όλης της Πρωτεύουσας; Την στιγμή μάλιστα που η ΕΥΔΑΠ έχει δίκτυα αμιαντοτσιμενοσωλήνων και κάνει μάλιστα και σχετικές αναλύσεις;

(Και δεν χαρακτηρίζω, απλώς πληροφορώ υπεύθυνα εξ ειδικότητος και επαγγελματικής εμπειρίας, ώστε να πλησιάζουμε την πραγματική διάσταση των πραγμάτων).

Βασίλης Γκάτσος
Χημικός


ΕΥΔΑΠ
Το 1999 Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 76/769/ΕΟΚ που απαγόρευε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ινών αμιάντου. Επίσης απαγόρευσε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ίνες (αμιαντοτσιμεντοσωλήνες) αλλά επιτρέπει τη χρήση των προϊόντων αυτών που ήταν εγκατεστημένα ή σε λειτουργία πριν την 15-8-1999 μέχρι την τελική απόρριψή τους ή το τέλος διάρκειας της λειτουργίας τους.

Έκτη αναθεώρηση του παραρτήματος της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ (χρήση προϊόντων αμιάντου) όπως περιγράφεται στην Οδηγία 1999/77/ΕΚ. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο παράρτημα η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου και τα οποία ήταν εγκατεστημένα πριν την εφαρμογή της Οδηγίας 1999/77/ΕΚ από 1/1/2005 εξακολουθεί να επιτρέπεται μέχρι την τελική απόρριψή τους ή μέχρι το τέλος διάρκειας λειτουργίας τους. Η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο, με δίκτυα από άλλο υλικό με το αιτιολογικό της επικινδυνότητας του αμίαντου δεν έχει επιβληθεί νομοθετικά.
Η ΕΥΔΑΠ διεξάγει συνεχείς ελέγχους του νερού που διανέμει. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ αύξηση της ποσότητας των ινών αμιάντου στο νερό που σημαίνει ότι δεν παρατηρείται διαρροή ινών αμιάντου από τα τοιχώματα των αγωγών στο πόσιμο νερό. Το νερό της Αθήνας έχει την τάση να αποθέτει άλατα στα τοιχία των αγωγών και όχι να διαβρώνει την επιφάνειά τους, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες για την απελευθέρωση ινών αμιάντου.
Από μετρήσεις που έχει εκτελέσει η ΕΥΔΑΠ, το νερό του δικτύου περιέχει από 70.000 έως 300.000 ίνες ανά λίτρο ανάλογα με την προέλευση του νερού (Μόρνος, Υλίκη, κ.τ.λ.) και την εποχή του χρόνου. Αν συγκριθούν τα αποτελέσματα αυτά με το προτεινόμενο από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 7.000.000 ινών ανά λίτρο νερού με μήκος μεγαλύτερο από 10 mm, όλα τα δείγματα της ΕΥΔΑΠ είναι απολύτως κατάλληλα για πόση και εναρμονισμένα με τη διάταξη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, όπως επίσης αποδεικνύεται ότι τηρείται και ο όρος «συγκεντρώσεις που συνήθως παρατηρούμε.....