Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Τάσος Γ. Λάμπρου: Επιστροφή του τέλους 80% στους δημότες του πρώην Δήμου Ερμιόνης

ΚΡΑΝΙΔΙ 09/11/2016
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣ :
⦁ Πρόεδρο Δ.Κ. Ερμιόνης
κ. Χ. Δάγκλη
- Πρόεδρο Τ.Κ. Ηλιοκάστρου
κ. Α. Στάθη
- Πρόεδρο Τ.Κ Θερμησίας
κ. Π.Σαραντόπουλο
- Μέλη Συμβουλίων
Δ.Κ. Ερμιόνης, Τ.Κ. Ηλιοκάστρου
Τ.Κ. Θερμησίας

ΘΕΜΑ : Επιστροφή του τέλους 80% στους δημότες του πρώην Δήμου Ερμιόνης για τους καθυστερούμενους λογαριασμούς 2012-2013-2014.
Κύριοι
Συνάδελφοι σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου της

κοινότητας σας απαιτείται να συζητήσετε και να προχωρήσετε σε λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή στους δημότες του τέλους 80% για παλαιούς – καθυστερημένους λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012-2013-2014 για τον παλαιό Δήμο Ερμιόνης (Κοινότητες Ερμιόνης , Ηλιοκάστρου, Θερμησίας) βάση του υπηρεσιακού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο σας επισυνάπτω.
Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με Αρ. Πρωτ. 47698/3029/7-7-2015 στο οποίο αναφέρετε ότι έπρεπε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις 80/2007 και 148/2008 του πρώην Δήμου Ερμιόνης σχετικά με την τιμολόγηση της κατανάλωσης του νερού που η ΔΕΥΑΕΡ έπρεπε να εφαρμόσει για τους καθυστερημένους λογαριασμούς των προηγούμενων ετών 2012-2013-2014.

Για τη Δημοτική Παράταξη
«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»
Ο επικεφαλής
Τάσος Γ. Λάμπρου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας