Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Καλό μήνα!


"Οκτώβρη και δεν έσπειρες οκτώ σακιά δε γέμισες"

Πίνακας της κας Ανθούλας Λαζαρίδου Δουρούκου απο τη συλλογή "Οι μήνες"