Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κρανίδι 26/09/2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαφωνούμε με την κατάργηση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ και τη μετατροπή του σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης (Υ10/32/09.09.2016 απόφαση της Υποδιοικήτριας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τους παρακάτω λόγους:

1.      Το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα υπάγεται οργανικά στο Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, θα παρέχει κατά βάση πληροφορίες σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και εργοδότες για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος και θα παραλαμβάνει αιτήσεις, τις οποίες στη συνέχεια θα προωθεί  για διεκπεραίωση στο αρμόδιο Υποκατάστημα. 

2.      Οι αρμοδιότητες του Γραφείου, όπως αυτές καθορίζονται βάσει της αριθμ. 090/11/20.03.2013 απόφασης του Διοικητού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ΦΕΚ 780 Β΄/04.04.2013) είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες και οι περισσότερες εργασίες ανά τομέα αρμοδιότητας θα πρέπει να εκτελούνται από το Υποκατάστημα που στην προκειμένη περίπτωση θα είναι το Υποκατάστημα του Ναυπλίου.
3.      Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ εποπτεύει μεγάλη γεωγραφικά περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τους δύο πρώην Δήμους Κρανιδίου κι Ερμιόνης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποστάσεις των ασφαλισμένων από το Κρανίδι απέχουν έως και τριάντα χιλιόμετρα. Η περιοχή αριθμεί περίπου 15.000 κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι ο πληθυσμός υπερβαίνει τους 30.000 κατοίκους. Στην περιοχή αναπτύσσεται έντονη οικοδομή δραστηριότητα λόγω ανέγερσης εξοχικών κατοικιών. Επίσης, εκτός των 900 περίπου  μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λειτουργούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ενώ παράλληλα δημιουργούνται και άλλες.
4.      Το Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κρανιδίου εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, (γύρω στους 3000) και 900 συνταξιούχους.
5.      Το υπό δημιουργία Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κρανιδίου απέχει 80 χλμ από το Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ναυπλίου, στο οποίο και θα υπάγεται.
6.      Το υπό δημιουργία Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κρανιδίου θα έχει, εξ ορισμού, λιγότερες αρμοδιότητες εξυπηρέτησης από το Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ναυπλίου και, λόγω ελλιπούς οργάνωσης και μηχανοργάνωσης, δε θα μπορεί να διεκπεραιώσει τις αρμοδιότητες που ορίζονται με την αριθμ. 090/11/20.03.2013 απόφαση του Διοικητού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το υπό ίδρυση Γραφείο θα εξυπηρετεί μόνο το 10% των υπηρεσιών που εκτελεί σήμερα το Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κρανιδίου και όχι το 90% των υπηρεσιών του Υποκαταστήματος, κατά δήλωση του σημερινού Διοικητού του ΙΚΑ, κ. Διονύση Καλαματιανού μέσω του βουλευτού, κ. Γκιόλα (Δελτίο Τύπου 19ης.09.2016 βουλευτού Αργολίδας, κ. Γιάννη Γκιόλα)
7.      Η κατάσταση καθίσταται περαιτέρω δυσχερής, αν λάβουμε υπόψη μας πολλές περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στο οικείο Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Για να γίνω πιο σαφής, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μεταβαίνουν στο Ναύπλιο και να επιστρέφουν στη έδρα τους διανύοντας συνολικά 160 χλμ, στο δύσκολο οδικό δίκτυο Κρανιδίου – Ναυπλίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (οικονομική επιβάρυνση, χαμένος χρόνος, ταλαιπωρία, κ.λπ.)
8.      Το Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κρανιδίου πρέπει να έχει επαρκή στελέχωση και να  παραμείνει με την υφιστάμενη λειτουργική του μορφή τουλάχιστον έως τη δημιουργία του νέου φορέα ΕΦΚΑ.

Εκτός των παραπάνω λόγων υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να διατηρηθεί το Υποκατάστημα ΙΚΑ Κρανιδίου.
Είναι γνωστό ότι στην περιοχή μας έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και λειτουργούν τουριστικές μονάδες όπως το ΑΜΑΝ ΖΟΕ και το ΝΙΚΚΙ BEACH και πρόκειται να γίνουν και οι παρακάτω μεγάλες επενδύσεις:
Α. Ένα τουριστικό θέρετρο (KOILADA HILLS) προϋπολογισμού 300.000.000 με προβλεπόμενες θέσεις 1.150 εργαζομένων στη φάση κατασκευής και θέσεις 800 εργαζομένων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας.
Β. Κατασκευή δύο μαρίνων (μία στην Ερμιόνη και μία στο Πόρτο Χέλι) για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι άδειες κατασκευής συνολικής επένδυσης 15.000.000 με προβλεπόμενες θέσεις 60 εργαζομένων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.
Γ. Κατασκευή αεροδρομίου τύπου Β, τουριστικών πολυτελών καταλυμάτων και δημιουργία γκολφ 9 οπών σε έκταση 627 στρεμμάτων του ΤΑΙΠΕΔ στο Πόρτο Χέλι η οποία θα διατεθεί, ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, σε επενδυτή.  

Ο Δήμος Ερμιονίδας λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο Υ40/09/14.09.2016 του Τμήματος Διοικητικής Οργάνωσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προτίθεται να συνεργασθεί με τη Διοίκηση του ΙΚΑ για εξεύρεση μικρότερου χώρου, με χαμηλότερο ενοίκιο, για τη στέγαση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Κρανιδίου. Ακόμη και στην περίπτωση που το ΙΚΑ αδυνατεί να καταβάλει ενοίκιο για το Υποκατάστημα Κρανιδίου τότε ο Δήμος Ερμιονίδας θα παραχωρήσει δωρεάν χώρο για τη στέγαση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΚΑΜ Κρανιδίου.

Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. Υ10/32/09.09.2016 απόφαση της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ περί αναστολής της λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  τη 17η Οκτωβρίου 2016.

Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κρανιδίου πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα ΕΦΚΑ.


ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κρανίδι 24/09/2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ
ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΙΟΛΑ

Στο ΦΕΚ 780/4-4-2013, τ. Β΄ ορίσθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ασκούνται από τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Όμως οι παρακάτω υπογραμμισμένες αρμοδιότητες δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες είναι και οι πιο σημαντικές. Έτσι διαψεύδεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Γκιόλας, ο οποίος σύμφωνα με το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε στις 19/9/2016 ισχυρίζεται ότι όλες οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο ΦΕΚ μπορούν να εκτελεστούν από το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Α. Τομέας Μητρώου

1. Εργασίες μέσω διαδικτύου
 α) Απογραφή ασφαλισμένων.
β) Μεταβολή των μεταβλητών στοιχείων του μητρώου ασφαλισμένων.
γ) Διαχείριση οθόνης αναζήτησης ασφαλισμένου.
δ) Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, όταν η ασφαλιστική ικανότητα αποδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ε) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ.
στ) Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ).
ζ) Χορήγηση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 2. Χειρόγραφες εργασίες
α) Παραλαβή Υπεύθυνων Δηλώσεων Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.) και αποστολή τους στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 β) Παραλαβή των συμπληρωμένων Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.), διαβίβασή τους στο αρμόδιο υποκατάστημα για ανακεφαλαίωση και επιστροφή αυτών στους κατόχους τους, μετά την αποστολή τους από το υποκατάστημα.
γ) Εκτύπωση της Αίτησης Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου, έλεγχος της ορθής συμπλήρωσής της, καθώς και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και αποστολή τους στο αρμόδιο υποκατάστημα προκειμένου να γίνει τροποποίηση
σταθερών στοιχείων ασφαλισμένου.
δ) Συγκέντρωση και έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαβίβαση μαζί με την αίτηση στο αρμόδιο υποκατάστημα, επί αιτημάτων εξαίρεσης κλάδου ασθενείας, χορήγησης βεβαιώσεων κλάδου ασθενείας και λοιπών βεβαιώσεων.
 ε) Συγκέντρωση και έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαβίβαση μαζί με το βιβλιάριο υγείας στο αρμόδιο υποκατάστημα, επί αιτημάτων θεώρησης βιβλιαρίου, όταν η ασφαλιστική ικανότητα δεν αποδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα (όπως στις περιπτώσεις συνταξιούχων, επιδοτούμενων λόγω ασθενείας, συνεχιζόμενης θεραπείας, προαιρετικής ασφάλισης).
στ) Χορήγηση των απαραίτητων εντύπων στους ασφαλισμένους.
 ζ) Ενημέρωση των ασφαλισμένων για θέματα του τομέα μητρώου.

Β. Τομέας Εσόδων

1. Εργασίες μέσω διαδικτύου
α) Παραλαβή κάθε αίτησης σχετικής με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη συνέχισή της, την αναγνώριση οιουδήποτε χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και την προαιρετική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑ.
 β) Εκτύπωση του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.).
 γ) Εκτύπωση Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας, για τις περιπτώσεις που δεν απαιτούνται ενέργειες από το υποκατάστημα. Εξαιρούνται οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας για δημόσια έργα καθώς και για ιδιωτικά τεχνικά έργα.
 δ) Ενημέρωση των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το ύψος της οφειλής, μέσω της καρτέλας καθυστερούμενων οφειλών και εκτύπωση πίνακα χρεών.

 2. Χειρόγραφες εργασίες
 α) Παραλαβή χειρόγραφων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), στις περιπτώσεις που προβλέπεται η έγγραφη υποβολή τους και η αποστολή τους στο υποκατάστημα.
 β) Παραλαβή καταγγελιών και αποστολή τους στο υποκατάστημα μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
 γ) Διενέργεια έρευνας ή επιτόπιου ελέγχου κατ’ εντολή του Διευθυντή του υποκαταστήματος και περισυλλογή στοιχείων απαραίτητων στο πλαίσιο ουσιαστικού ελέγχου (όπως σελίδα Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου, πίνακες προσωπικού καταστάσεις μισθοδοσίας, βεβαιώσεις αποδοχών), καθώς και η παροχή πληροφοριών στο υποκατάστημα για οποιοδήποτε θέμα ζητηθεί απ’ αυτό.
 δ) Επίδοση αποφάσεων, πράξεων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου. ε) Χορήγηση των απαραίτητων εντύπων στους εργοδότες.
στ) Ενημέρωση των εργοδοτών για θέματα του τομέα εσόδων.
ζ) Παραλαβή προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων σε βάρος οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άμεση διαβίβαση στο υποκατάστημα προκειμένου να γίνει αναγγελία.
η) Παραλαβή και άμεση διαβίβαση στο υποκατάστημα κάθε εγγράφου σχετικού με τη διαδικασία αναγκαστικών μέτρων σε βάρος οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως ενδεικτικά τις αποφάσεις κήρυξης οφειλετών σε πτώχευση ή υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα).

Δεν διεξάγονται ουσιαστικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις και στις οικοδομές.

 Γ. Τομέας Παροχών Ασθενείας

 1. Εργασίες μέσω διαδικτύου
α) Παραλαβή δικαιολογητικών μέσω της ειδικής οθόνης (οθόνης διαχείρισης παραλαβής δικαιολογητικών)
β) Παραλαβή δικαιολογητικών και καταχώριση μέσω της ειδικής οθόνης του αιτήματος για το πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων.

 2. Χειρόγραφες εργασίες                        
α) Αποστολή στο υποκατάστημα των δικαιολογητικών για παροχές ασθενείας και το πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων.
 β) Χειρόγραφη παραλαβή αιτημάτων για απόδοση εξόδων κηδείας, εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της σύνταξης και αποστολή τους στο υποκατάστημα.
 γ) Παραλαβή δικαιολογητικών για παροχές σε ευρωπαίους ασφαλισμένους που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.) και αποστολή τους στο υποκατάστημα.
 δ) Ενημέρωση των ασφαλισμένων για θέματα του τομέα παροχών ασθενείας.

 Δ. Τομέας Συντάξεων

1. Εργασίες μέσω διαδικτύου
 α) Παραλαβή αιτημάτων συνταξιοδότησης μέσω της ειδικής οθόνης «Εισερχόμενο Πρωτόκολλο».
 β) Διαβίβαση αιτημάτων συνταξιοδότησης στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω της ειδικής οθόνης «Εξερχόμενο Πρωτόκολλο».
 γ) Παροχή πληροφοριών για την πορεία του συνταξιοδοτικού αιτήματος μέσω της «καρτέλας ασφαλισμένου».
 δ) Πληροφόρηση των ασφαλισμένων για το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσω του λογισμικού των απονομών συντάξεων.
ε) Εκτύπωση του τριμηνιαίου εκκαθαριστικού συντάξεων και πληροφόρηση των συνταξιούχων για το ύψος του βασικού ποσού σύνταξης, το ύψος των κρατήσεων και τον παρακρατηθέντα φόρο.
στ) Εκτύπωση βεβαίωσης φόρου.

2. Χειρόγραφες εργασίες
α) Χορήγηση εντύπων αιτήσεων.
 β) Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών.
γ) Διαβίβαση αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Ε. Τομέας Διοικητικού

1. Εργασίες μέσω διαδικτύου
 α) Παραλαβή δικαιολογητικών για τα ΚΕΠΑ μέσω της ειδικής οθόνης.
 β) Παρακολούθηση της πορείας αίτησης για ΚΕΠΑ μέσω της «καρτέλας ασφαλισμένου ΚΕΠΑ».
 γ) Εκτύπωση και χορήγηση στους ενδιαφερομένους, ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (εγκύκλιοι, γενικά έγγραφα).

2. Χειρόγραφες εργασίες
α) Υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων.
 β) Διακίνηση της αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, αναπαραγωγή εντύπων.
 γ) Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και επικύρωση φωτοαντιγράφων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 δ) Υποστήριξη της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.
ε) Παραλαβή και άμεση διαβίβαση στο υποκατάστημα αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου.
στ) Χορήγηση αποδεικτικού παραλαβής σε περίπτωση κατάθεσης συνοδευτικών εγγράφων με προορισμό το υποκατάστημα.
Δημήτρης Σφυρής
Δήμαρχος Δήμου Ερμιονίδας