Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»:ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΗ ΣΩΣΤΗ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                ΤΡΙΤΗ 20/9/2016
ΠΡΟΣ : Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας και Ιουνίου
κ. Δ. Παναγιωτόπουλο

Κοινοποίηση :
-Γραφείο Δημάρχου
Δήμου Ερμιονίδας κ. Δ. Σφυρή
-Πρόεδρο και Μέλη του ΔΣ Λιμενικού
Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας
-Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΗ ΣΩΣΤΗ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι κατά την 11η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας και κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του δημοτικού λιμενικού ταμείου, διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες από την πλευρά της ανεξάρτητης πλέον δημοτικής συμβούλου κ. Αγγελική Λούμη-Γιαννικοπούλου για την διοίκηση του δημοτικού λιμενικού ταμείου Δήμου Ερμιονίδας. Σας καταθέτουμε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ζητούμε από εσάς να ασκήσετε τον ελεγκτικό σας ρόλο και να διερευνήσετε την ορθότητα ή μη των καταγγελιών . Η
άσκηση Ε.Δ.Ε (Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης) είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για να εξετάσει την ορθή άσκηση των καθηκόντων από την πλευρά της διοίκησης του δημοτικού λιμενικού ταμείου. Η έκδοση ταμειακής ενημερότητας με διατήρηση οφειλών προς το λιμενικό ταμείο είναι παράνομη και καταχρηστική ενέργεια, που στρέφεται κατά των συμφερόντων του δημοτικού λιμενικού ταμείου.
Κύριο μέλημα μας είναι να διερευνηθούν οι άνω καταγγελίες και να αποδοθούν ή μη οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν , να λάμψει η αλήθεια στην συγκεκριμένη υπόθεση.
Υπερασπιζόμαστε την διαφάνεια , αναζητούμε την αλήθεια και ασκούμε τον νόμιμό μας ρόλο ως Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας να ελέγχουμε την εξουσία και να διεκδικούμε την νομιμότητα σε όλες τις πράξεις της διοίκησης.
Σας καταθέτουμε τα εξής έγγραφα
1.      Απόφαση 150/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης
2.      Δήλωση ανεξαρτητοποίησης της ΔΣ κ. Α. Λούμη-Γιαννικοπούλου
3.      Την απάντηση του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Δ.Σφυρή
4.      Την δήλωση-απάντηση με κατάθεση εγγράφων της κ. Α. Λούμη-Γιαννικοπούλου που σχετίζονται με την άνω απόφαση.

Για τη Δημοτική Παράταξη
«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»
Ο επικεφαλής
Τάσος Γ. Λάμπρου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας