Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΛΤΑ Οκτάμηνες προσλήψεις στην Πελοπόννησο

Οκτάμηνες προσλήψεις στην Πελοπόννησο
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 25 άτομα με 8μηνες συμβάσεις για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ που εδρεύουν στους Νομούς Αχαϊας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Συγκεκριμένα:
- 9 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
- 16 ΔΕ Διανομέων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ:
Α/ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Τ.Κ.-ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
1. ΕΛΤΑ -Περ/κή Δ/νση Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδας Ζαϊμη 23, 261 10 -ΠΑΤΡΑ 2610 274378 Θούας Βασίλειος
2. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ζαχάρως Ε.Ο.Πύργου-Κυπ/σίας, 270 54 -ΖΑΧΑΡΩ 26250-31205 Μπολιάρη Ιουλία
3. ΕΛΤΑ – Μονάδα Διανομής Πύργου Κοκκίνου & Δεληγιάννη 271 00 ΠΥΡΓΟΣ 26210 -33180 Αναστασόπουλος Κων/νος
4. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Αργοστολίου Λιθόστρωτο 19, 281 00 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 26710-22312 Παπαναστασάτος Δημήτριος
5. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ληξουρίου Ληξούρι-Κεφ/νίας, 282 00 – ΛΗΞΟΥΡΙ 26710-91206 Βουτσινάς Ευστάθιος
6. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Πόρου Πόρος-Κεφ/νίας, 280 86 – ΠΟΡΟΣ 26740-72644 Παπαδάτου Αντωνία
7. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Κιάτου Κιάτο Κορινθίας 202 00- ΚΙΑΤΟ 27420-22291 Μεγαρίτης Χρήστος
8. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ξυλοκάστρου Ξυλόκαστρο Κορινθίας 20400 -ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 27430-22280 Καραντζάς Σωτήριος
9. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Κρανιδίου Κρανίδι Αργολίδας, 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ 27540-21497 Ζέρβας Ιωάννης
10. ΕΛΤΑ – Κεντρικό Κατάστημα Σπάρτης Αρχιδάμου 84, 231 01 – ΣΠΑΡΤΗ 27310 -26565 Παπαφωτίου Σταματία
11. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Σκάλας Σκάλα- Λακωνίας 230 51- ΣΚΑΛΑ 27350-22464 Κονίδης Γεώργιος
12. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Γυθείου Γ ύθειο-Λακωνίας, 232 00 – ΓΥΘΕΙΟ 27330 -22285 Χαντζάρας Δημήτριος
13. ΕΛΤΑ – Μονάδα Διανομής Σπάρτης 231 00 – ΣΠΑΡΤΗ 27310-24920 Λαζαράκος Ηλίας
14. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Πεταλιδίου Πεταλίδι-Μεσσηνίας, 240 05 ΠΕΤΑΛΙΔΙ 27220-31099 Νικολάου Κων/νος
15 ΕΛΤΑ – Κατάστημα Κυπαρισσίας Κυπαρισσία- Μεσσηνίας 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 27610-22249 Κρανίτου Φωτεινή
16. ΕΛΤΑ – Κατάστημα Γαργαλιάνων Γαργαλιάνοι- Μεσσηνίας 244 00 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 27630-22249 Χριστοπούλου Αμαλία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 12/09/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/09/2016.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 43/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 43/2016
anagnostis