Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Προϊόν συμβιβασμών και εξυπηρετήσεων το σχέδιο νόμου για τους φορείς διαχείρισης

Κατατέθηκε η παρέμβαση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ στη δημόσια διαβούλευση για τους φορείς διαχείρισης. 
Στη διαβούλευση, που έληγε την Παρασκευή 6/5, δόθηκε παράταση μέχρι 18/5/2016.

Προϊόν συμβιβασμών και πολιτικών - τοπικών εξυπηρετήσεων, που διασφαλίζει την «ευελιξία» των εργολάβων της διαχείρισης των αποβλήτων, αποτελεί το σχέδιο νόμου για τους φορείς διαχείρισης, που βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Το σχέδιο νόμου υποτίθεται ότι υπηρετεί το σκοπό της υλοποίησης του ΕΣΔΑ και, ιδιαίτερα, της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων, σε βάρος του υφιστάμενου συγκεντρωτικού μοντέλου. Στην πράξη, καθορίζεται από πληθώρα συμβιβασμών, που είναι πρόδηλο ότι έχουν συντελεστεί,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν τοπικές ή περιφερειακές πολιτικο-διαχειριστικές απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι από απογοητευτικό, έως τραγικό: η ουσία των επιδιωκόμενων αλλαγών έχει συρρικνωθεί σε σημαντικό βαθμό και αντί για ένα συγκροτημένο σχέδιο μετάβασης σε ένα νέο καθεστώς έχουμε μια συρραφή αποσπασματικών ρυθμίσεων, με πλήθος κενών και αντιφάσεων. 

Κατά την ΠΡΩΣΥΝΑΤ, τα λάθη, τα κενά και οι παραλείψεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου δεν 
αντιμετωπίζονται με σημειακές παρεμβάσεις, αλλά με μια ριζική αναδιαμόρφωσή του, ώστε σε σύντομο 
χρόνο να ξανατεθεί σε τελική διαβούλευση και να πάρει την τελική του μορφή.

Η παρέμβαση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ καταλήγει με την επισήμανση ότι το σχέδιο νόμου πρέπει να συνοδευτεί, άμεσα και κατά προτεραιότητα, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της χωροθέτησης αποκεντρωμένων υποδομών διαχείρισης, της πώλησης των παραγόμενων υλικών από τους δήμους, 
ης συγκρότησης του δημόσιου φορέα διαχείρισης και της ριζικής αναδιάρθρωσης του συστήματος ανακύκλωσης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης στη δημόσια διαβούλευση.


 Τάσος Κεφαλάς