Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Ανδριανός για ΣΕΚ ΑργολίδαςΝαύπλιο, 11 Μαίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
Ανδριανός για ΣΕΚ Αργολίδας : Ό,τι στην πράξη αποδεικνύεται ότι λειτουργεί θετικά και με αναπτυσσόμενη δυναμική δεν πρέπει να γκρεμίζεται.

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη με θέμα την ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης λειτουργίας της ΣΕΚ Αργολίδας.

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

“Στο άρθρο 16 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου στις 6-5-2016 “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” αναφέρεται ότι:


“Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Κατ' εξαίρεση, οι δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύνανται να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης”.

Δεδομένου του ότι η ΣΕΚ Επιδαύρου, η μοναδική Σχολή στην Πελοπόννησο, λειτουργεί σήμερα με μεγάλη επιτυχία με τέσσερις ειδικότητες (τεχνίτης λιθοξοΐας, τεχνίτης γαλακτοκομίας-τυροκομίας, τεχνίτης μελισσοκομίας, και κοπτικής- ραπτικής) και πολλές δωρέες από ιδιώτες, ενώ έχει εγκριθεί η δαπάνη για την δημιουργία ενός μικρού, πρότυπου τυροκομείου στην Σχολή – δαπάνη που σύμφωνα με την εκτίμηση της ΣΕΚ η οποία έχει σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες,  ανέρχεται στις 15000 ευρώ συν ΦΠΑ - και ταυτόχρονα υπήρξε θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο για την ίδρυση και λειτουργία νέας ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής, καθίσταται επιτακτική η ρητή διαβεβαίωση από πλευράς Υπουργείου ότι η Σχολή θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Και για να λειτουργήσει απρόσκοπτα ώστε να γίνουν νέα εγγραφές πρέπει το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει από τώρα την μορφή λειτουργίας και να υπάρξει άμεσα η σχετική Υπουργική Απόφαση. Επίσης η μέχρι σήμερα επιτυχής λειτουργία της Σχολής που έχει σπουδαστές με ευρύτερα ενδιαφέροντα και σπουδές ανώτερες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αποδεικνύει ότι  πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και σ’ αυτούς και όχι μόνο σ’ αυτούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ώστε να εκπαιδεύονται στα αντικείμενα που επιλέγουν και η σχολή διαθέτει τα σχετικά τμήματα. Ό,τι στην πράξη αποδεικνύεται ότι λειτουργεί θετικά και με αναπτυσσόμενη δυναμική δεν πρέπει να γκρεμίζεται.

Επισημαίνεται τέλος ότι από το 2015 έχει υπάρξει ΦΕΚ για ίδρυση ΙΕΚ Επιδαύρου (αρ. Φύλλου 2004/15-9-2015, κωδικός ΙΕΚ 1124903). Δεδομένου του ότι η Σχολή δεν λειτούργησε ποτέ ως ΙΕΚ, αλλά συνέχισε ως ΣΕΚ, αν καταργηθούν οι ΣΕΚ μπορεί να λειτουργήσει ως ΙΕΚ βάσει του ΦΕΚ του 2015, με τις ειδικότητες που  ήδη έχει.

Κατόπιν αυτού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.      Πώς θα συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η λειτουργία της Σχολής στον Άγιο Δημήτριο Αργολίδας, λαμβάνοντας υπόψη και την επιτυχή έως τώρα λειτουργία της.
2.      Πότε θα υπογραφεί η σχετική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τη μορφή λειτουργίας της ώστε εγκαίρως να γίνουν οι εγγραφές;”