Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Ναύπλιο: Φεστιβαλάκι Θεατρικής Παραγωγής 2016

Για δεύτερη χρονιά οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών οργανώνουν Φεστιβαλάκι Θεατρικής Παραγωγής. Οι παραστάσεις τους συνδυάζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από την τετραετή φοίτησή τους στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και έχουν ως στόχο να επικοινωνήσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες με ένα ευρύτερο κοινό.
Το Φεστιβαλάκι Θεατρικής Παραγωγής 2016 οργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Θεατρική Παραγωγή», το οποίο διδάσκεται αποκλειστικά στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Εννέα ομάδες παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους με έργα της επιλογής τους στο Ναύπλιο στις 20 – 29 Μαΐου 2016.


Αναλυτικότερα στο Φεστιβαλάκι Θεατρικής Παραγωγής 2016 θα παρουσιαστούν οι παρακάτω παραστάσεις: