Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Μαλαβριά: Γιώργο, ακριβώς το μεγάλο χωράφι που δείχνεις.

Ενετική απογραφή 30 Αυγούστου 1696 για τα κτήματα της Μονής Αυγού.
Στις δύο φωτογραφίες μαρτυρία για το τοπωνύμιο Μαλαβριά από την ως άνω απογραφή.

Β. Γκάτσος

Η σχετική αναφορά Μαλαβριά – Μαλαυριά.