Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΩΣΥΝΑΤ: Συνάντηση (συναντήσεις) συλλογικοτήτων για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων

Σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, όπως και το 2014, παίρνει την πρωτοβουλία κάποιων συναντήσεων 
συλλογικοτήτων, με σκοπό την παραπέρα εμβάθυνση, τόσο στα ζητήματα των πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων, όσο και στα ζητήματα του προσανατολισμού και των δράσεων 
των κινημάτων. 

Συνδυάζεται με τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη συγκρότηση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ και  με την ανάγκη για μια αποτίμηση της δράσης της και για επανακαθορισμό του ρόλου της.

Η πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να διευρυνθεί με τη συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων, που ενδιαφέρονται γι αυτήν. Επισυνάπτουμε ένα σύντομο σχέδιο με τις πρώτες μας σκέψεις 
και για το περιεχόμενο και για τον τρόπο οργάνωσης των συναντήσεων.

Περιμένουμε τις δικές σας διαθεσιμότητες και προτάσεις, στην ηλ. διεύθυνση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ:
prosynat@gmail.com


Σκοπός


Η ιδέα μιας (ή περισσότερων) νέας συνάντησης(-εων) συλλογικοτήτων, για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, στηρίζεται στη θετική εμπειρία από την αντίστοιχη πρωτοβουλία της ΠΡΩΣΥΝΑΤ το Γενάρη - Φλεβάρη του 2014 και στην ανάγκη για παραπέρα εμβάθυνση, τόσο στα ζητήματα των πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων, όσο και στα ζητήματα του προσανατολισμού και των δράσεων των κινημάτων. Συνδυάζεται με τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη συγκρότηση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ και με την ανάγκη για μια αποτίμηση της δράσης της και για επανακαθορισμό του ρόλου της.

Χαρακτήρας

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, μέχρι ένα σημείο, έχει λειτουργήσει σαν ένας άτυπος συνδετικός κρίκος πολλών πρωτοβουλιών και συλλογικοτήτων, για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, σε όλη τη χώρα. Και για το λόγο αυτό, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ή για τις συναντήσεις δε θέλουμε να είναι μια εσωτερική υπόθεση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, αλλά μια ευρύτερη πρωτοβουλία, που θα φέρει πιο κοντά τις διάσπαρτες και, πολλές φορές, ανομοιογενείς κινηματικές πρωτοβουλίες της «βάσης», με σκοπό τη μεγαλύτερη ώσμωση ιδεών και πολιτικών και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των αγώνων.

Αυτή μας η πρόθεση, θα θέλαμε να εκφραστεί έμπρακτα με μια ευρύτερη συμμετοχή,
·      αφενός, στη διαμόρφωση των βασικών εισηγητικών παρεμβάσεων και,
·      αφετέρου, στην οργάνωση της συνάντησης ή των συναντήσεων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει:
ü προτάσεις για τη θεματολογία των συναντήσεων
ü παρουσίαση συγκεκριμένων παρεμβάσεων από πρόσωπα ή συλλογικότητες
ü συμμετοχή τις ομάδες εργασίας που θα επωμιστούν την οργάνωση των συναντήσεων

Ακολουθούν οι αρχικές μας προτάσεις, για τα βασικά ζητήματα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων.

Η διαδικασία της συνεννόησης επιδιώκουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 6/3/2016.  

Πότε και που

Επειδή οι συναντήσεις δεν πρέπει να έχουν αποκλειστικά θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά και ρόλο παρέμβασης στις τρέχουσες εξελίξεις, είναι καλό να γίνουν μέχρι το τέλος Απριλίου. Με αυτό το σκεπτικό, υπάρχει μια κατ’ αρχήν απόφαση η κεντρική συνάντηση να γίνει στην Αθήνα, για λόγους γεωγραφίας και ρόλου της περιφέρειας Αττικής στα της διαχείρισης των αποβλήτων, το διήμερο (Σάββατο - Κυριακή) 2-3 Απριλίου 2016.

Έχει διερευνηθεί η δυνατότητα και μιας δεύτερης συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, με τις συλλογικότητες της Μακεδονίας και της Θράκης (ίσως και της Ηπείρου).  Μπορούμε να τη θεωρήσουμε δεδομένη, καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Καταθέτουμε την πρόταση μιας ακόμη συνάντησης, ίσως, στην Πάτρα, με τις συλλογικότητες της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών του Ιονίου (ίσως και της Ηπείρου). Παραμένουμε ανοιχτοί σε κάθε άλλη πρόταση, γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η ΠΡΩΣΥΝΑΤ από μόνη της δε μπορεί να σηκώσει το βάρος όλων των συναντήσεων.

Ο χρόνος των περιφερειακών συναντήσεων είναι προς συζήτηση. Το να γίνουν μετά τη συνάντηση της Αθήνας έχει το πλεονέκτημα ότι κάποιες από τις βασικές παρεμβάσεις θα μπορούν να παρουσιαστούν και στις άλλες συναντήσεις.

Η συνάντηση της Αθήνας

Προτείνεται να γίνει σε χώρο, με εύκολη πρόσβαση (π.χ. Σύλλογος Ελλήνων αρχαιολόγων - Θησείο ή ΠΟΕ ΟΤΑ - Μεταξουργείο).

Η θεματολογία προτείνεται να συμπεριλάβει δύο ενότητας (μία κάθε μέρα του διήμερου):

Α. Πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων
·      Η πρόκληση της υλοποίησης του νέου εθνικού σχεδιασμού: η στάση της κυβέρνησης, οι αντιστάσεις (πολιτικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές), ο ρόλος της αυτοδιοίκησης.
·      Οι νέες πολιτικές της ΕΕ, στο φόντο των μνημονίων.
·      ΠΕΣΔΑ Αττικής
·      Ειδική θεματολογία: καύση, δημόσιος φορέας διαχείρισης αποβλήτων, αναδιάρθρωση του συστήματος ανακύκλωσης, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.

Β. Η κατάσταση στα κινήματα και ο ρόλος τους
·      Το εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης: συμπτώσεις - αποκλίσεις. Η απουσία της επιστημονικής κοινότητας.
·      Λόγος και πρακτικές στα τοπικά κινήματα αντίστασης και στους πολιτικούς χώρους της αριστεράς.
·      Ο ρόλος των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση.
·      Κοινωνικά - αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα στο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων. Η άτυπη διαλογή στην πηγή και ο ρόλος συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.
·      ΠΡΩΣΥΝΑΤ: η διαδρομή της και ο ρόλος της στο προσεχές μέλλον.

Συμμετοχές

Στις συναντήσεις φιλοδοξούμε να συμμετάσχουν φορείς και κινηματικές πρωτοβουλίες της «βάσης», εργαζόμενοι στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων ή σε χώρους που σχετίζονται με διαχείριση αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακοί), αυτοδιοικητικά σχήματα, επιστήμονες με συνείδηση του κοινωνικού τους ρόλου κλπ. Σε συγκεκριμένες θεματικές, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την παρουσία και παρέμβαση επιλεγμένων θεσμικών προσώπων.

Οργάνωση

Η αρχική συνεννόηση, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 6/3/2016. Για κάθε συνάντηση που θα έχει αποφασιστεί θα είναι χρήσιμο να συγκροτηθεί και η αντίστοιχη ομάδα εργασίας - οργανωτική επιτροπή. Το γενικό υλικό επικοινωνίας των συναντήσεων μπορεί να το αναλάβει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, παράλληλα με το ενημερωτικό υλικό που θα κυκλοφορήσει για κάθε μία από τις συναντήσεις.
Συγκέντρωση υλικού

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις συναντήσεις, μαζί με τα συμπεράσματά τους ή τις αποφάσεις τους, θα συγκεντρωθούν και θα αποτελέσουν το υλικό μιας έκδοσης, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή.

24/2/2016