Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Ριζικές αλλαγές τώρα, στην ανακύκλωση και στη διαχείριση των αποβλήτων

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών της για τα ζητήματα της ανακύκλωσης, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ καταθέτει 
αναλυτική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τις, κατά τη γνώμη της, προτεραιότητες στην κατεύθυνση 
της υλοποίησης του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και της ριζικής αναθεώρησης 
του συστήματος της ανακύκλωσης.

Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδίων (ΠΕΣΔΑ)
2. ΣΔΙΤ
3. Καύση
4. Δημόσιος φορέας διαχείρισης αποβλήτων
5. Νομοθετικές πρωτοβουλίες
6. Ριζική αναθεώρηση του συστήματος ανακύκλωσης
7. Χρηματοδότηση
8. Συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια

Το πλήρες κείμενο της πρότασης, που παρατίθεται στη συνέχεια, έχει υποβληθεί στον αναπληρωτή 
υπουργό περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, στο Γ.Γ. συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων κ. Καπετάνιο και 
στον πρόεδρο του ΕΟΑΝ κ. Πολιτόπουλο.


Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ εκτιμά ότι η υπεράσπιση και του «γράμματος» και του «πνεύματος» του ΕΣΔΑ αποτελεί 
πρωτεύουσα πρόκληση. Τόσο για τους πολίτες και τα κινήματά τους, όσο και για την ίδια την κυβέρνηση, 
τα αρμόδια υπουργεία και την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.


Το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου σιγοκαίει, οκτώ μήνες μετά την πυρκαγιά
Σε συνέχεια πρόσφατης ανάρτησής μας, δημοσιοποιούμε νέο οπτικό υλικό (video) από το ΚΔΑΥ 
Ασπροπύργου, το οποίο, οκτώ μήνες μετά την πυρκαγιά του Ιούνη του 2015, εξακολουθεί να σιγοκαίει. 
Σε αντιπαραβολή, το video από τις μέρες της πυρκαγιάς