Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ»

Συνεχίζεται η υλοποίηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Κρανίδι, στο Πορτοχέλι και στην Κοιλάδα, σύμφωνα με σχετικές απαντήσεις που απέστειλαν στο Βουλευτή καθ. Γιάννη Μανιάτη, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκης και ο Υφ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ι. Μπαλάφας.
Ειδικότερα στην απάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αναφέρεται:
«Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι εγγεγραμμένο το έργο 2013ΣΕ07580027 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ” με συνολικό προϋπολογισμό 12.697.088,62€ και πιστώσεις έτους 2015 320.000,00€. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι σήμερα. Το ανωτέρω έργο απεντάχθηκε για διαχειριστικούς λόγους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 κι εντάχθηκε ως εμπροσθοβαρές στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

είναι εγγεγραμμένο το έργο 2013ΕΠ02680014 “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ” με προϋπολογισμό 1.427.113,82€, πιστώσεις έτους 2015 120.000,00€ και πληρωμές 70.125,00€. Δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη».

Ακολουθούν τα αναλυτικά κείμενα των απαντήσεων του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και του Υφ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντίστοιχα: