Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΕΝΑΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Προϋπολογισμός

 

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

 ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ

 Παρουσιάζουμε σήμερα τις θέσεις της ΝΕΔΥΠΕΡ στο ΔΣ. της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού 2016 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας.

Πριν την τοποθέτησή μας   ρωτήσαμε τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, χωρίς να πάρουμε απάντηση, αν υπάρχουν σχέδια κατάρτισης του Προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, παράλληλα με την αιτιολογική τους έκθεση, τα οποία θα έπρεπε να είχαν αποσταλεί έως το τέλος Αυγούστου στην οικονομική επιτροπή( Βάσει του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 –Καλλικράτης.

Επίσης κάναμε λόγο για την καθυστερημένη συζήτηση του θέματος στο ΔΣ του Δήμου, αφού οι χρονικές προθεσμίες έχουν περάσει και θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Tο κορυφαίο, λοιπόν, θέμα συζήτησης σε ένα δημοτικό συμβούλιο αποτελεί η διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού ενός Δήμου.  

Μπορεί να λένε πολλοί ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο επί χάρτου, αλλά όμως  αντικατοπτρίζει την πολιτική του δήμου και πρέπει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να δίνει  το στίγμα της.

Στο Δήμο Ερμιονίδας η σημερινή Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται την υφιστάμενη κατάσταση με τρόπο που δεν αφήνει πολλές προοπτικές.    

Σε αυτό, βέβαια, συντείνει και η απουσία έργων του προγράμματος ΕΣΠΑ. Και υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο από την σημερινή αλλά και από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου μας.

Θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός λοιπόν, δεν έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά,   και δεν έχουμε εργαστεί καθόλου για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και χάνονται τρομερές ευκαιρίες.

 Όπως φαίνεται στο σχέδιο, δεν υπάρχει  σχεδόν κανένα ποσό για την τουριστική προβολή, ενώ όπως γνωρίζουμε υπολειτουργεί και η Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού.

Δυστυχώς, η έλλειψη οράματος από την Δημοτική Αρχή να τεθεί ένας ελπιδοφόρος σχεδιασμός για το Δήμο Ερμιονίδας συμπαρασύρει και τους οργανισμούς του Δήμου μας, οι οποίοι θα πρέπει να ανταπεξέλθουν με μικρότερα ποσά επιχορηγήσεων.  Διαφωνούμε, λοιπόν,  στη μείωση της επιχορήγησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου ( ΚΑ 00-6715) από 400.000 στα 300.000 €, αφού   μειώνεται η δυνατότητα  να ασκήσουν το έργο τους όπως πρέπει.

Η ΣΑΤΑ (επενδυτικοί πόροι των Δήμων) για το 2016 ύψους 222.330 € πάει μόνο σε 3 έργα (επούλωση λάκκων, τοιχία αντιστήριξης και διαμόρφωση χώρου για την διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων) όπως και το 2015.

 Ένα   μεγάλο θέμα είναι και αυτό της αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας του Δήμου από την οποία υπάρχει σχεδόν μηδενική απόδοση στα έσοδα ( μόνο 32.000€ τα προβλεπόμενα έσοδα), και προτείνουμε  να ανατεθεί    η εκπόνηση μίας μελέτης αξιοποίησης ακινήτων του δήμου.

Πρέπει να γίνουν έργα  στις Τοπικές Κοινότητες (Δίδυμα-Ηλιόκαστρο-Θερμησία) χρηματοδοτούμενα κατά μεγάλο μέρος από τα τέλη από τις εταιρείες ΑΠΕ, τα λατομεία, τα ιχθυοτροφεία κ.λ.π, αφού είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου.( π/χ Βελτίωση εσωτερικής  οδοποιïας –αγροτικών δρόμων για πρόσβαση των αγροτοκτηνοτρόφων)

Δεν υπάρχει επίσης πρόβλεψη για:

- Δημοτική Αστυνομία

- Αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων

 - Επίλυση του κυκλοφοριακού στο Κρανίδι καθώς και για παρέμβαση στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς

 Ακόμη δεν είδαμε κανένα κονδύλι για άσκηση  κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης πέραν του κωδικού για τα προνοιακά επιδόματα, σε μια περίοδο που η κρίση πλήττει περισσότερες κοινωνικές ομάδες στο Δήμο μας.

 Συνοψίζοντας, ψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό, αφού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση του Δήμου, αλλά όχι στο σύνολό του καθώς διαπιστώνουμε   ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε έργα γιατί το Τεχνικό Πρόγραμμα  το οποίο είναι μέρος του Προϋπολογισμού δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου αλλά και τις προοπτικές για έργα  ανάπτυξης που θα ωφελήσουν την τοπική οικονομία.Επιπλέον δεν υπήρξαν προτεραιότητες στα έργα και δεν εισακούσθηκαν οι προτάσεις την Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Έτσι δεν ψηφίσαμε  τους κωδικούς στις δαπάνες:

1.   ΚΑ 30.73 και  ΚΑ 30.74   των  Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων στο σύνολό τους,  

 και

2.  30-6162.012 για τη μελέτη προσδιορισμού επιφανειών

     30-6162.001 υπηρεσίες εφαρμογών πολεοδομίας εκτός ορίων οικισμού

     30-6162.002 υπηρεσίες παραγωγής υποβάθρων για την παράκτια ζώνη του Δήμου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για κατάτμηση έργου.


Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ