Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Ερμιόνη: Μέσα στη σημερινή μπόρα

Ο κάμπος, στο  βάθος το Καταφύκι.

Στο δρόμο πρός την Αγία Ερμιόνη


Στο λιμάνι.

Ρίνα Λουμουσιώτη