Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, Δ.Κ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, Δ.Κ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Μετά την ανακοίνωση μας την 22-7-2015 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες, που έγιναν για την αποκατάσταση της υδροδότησης στη Δ.Κ. Κρανιδίου, στη Δ.Κ. Πορτοχελίου και στην Τ.Κ. Κοιλάδας.
Α) Μετά την βλάβη του μοτέρ της πομόνας στη γεώτρηση στη θέση «Βαθειά Λάκκα» Κρανιδίου έγινε αντικατάσταση της με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και πραγματοποιήθηκε νέα σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.
Εργασίες ανάσυρσης πομόνας "Βαθιά Λάκκα" Κρανιδίου
Εργασίες ανάσυρσης πομόνας «Βαθιά Λάκκα» Κρανιδίου
Η κεφαλή του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και η σύνδεση του με το δίκτυο
Η κεφαλή του νέου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και η νέα σύνδεση του με το δίκτυο
Β) Μετά την βλάβη του μοτέρ της υποβρύχιας αντλίας στη γεώτρηση στη θέση «Γκολέμι» Κρανιδίου έγινε αντικατάσταση της με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και πραγματοποιήθηκε νέα
σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.
Το νέο αντλητικό συγκρότημα και η σύνδεση με το δίκτυο
Το νέο αντλητικό συγκρότημα και η σύνδεση με το δίκτυο
Η παλαιά έξοδος της αντλίας
Η παλαιά έξοδος της αντλίας
Οι παλαιοί σωλήνες άντλησης
Οι παλαιοί σωλήνες άντλησης
Γ) Μετά την βλάβη της υποβρύχιας αντλίας στη γεώτρηση στη θέση «Σφαγεία» Κρανιδίου έγινε αντικατάσταση της με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και πραγματοποιήθηκε νέα σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.
Η έξοδος της νέας υποβρύχιας αντλίας και η παλαιά έξοδος
Η έξοδος της νέας υποβρύχιας αντλίας και η παλαιά έξοδος
Η έξοδος της υποβρύχιας αντλίας και οι παλιοί σωλήνες άντλησης
Η έξοδος της υποβρύχιας αντλίας και οι παλιοί σωλήνες άντλησης
Τέλος θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., καταβάλλει συνεχείς και καθημερινές προσπάθειες να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου μας, να επιληφθεί άμεσα για τις ανάγκες αποκατάστασης και αντικατάστασης των βλαβών στις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές, καθώς και να εξυπηρετήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα τους καταναλωτές.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης