Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟYΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ναύπλιο, 26 Ιουνίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
Απάντηση Πανούση σε Ανδριανό για τις κλοπές μεταλλικών εξαρτημάτων: «Η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την πρόληψη και καταστολή, μεταξύ άλλων, των κλοπών μεταλλικών αντικειμένων, προσαρμοσμένο στην περιοχή αρμοδιότητάς της, κατά την κατάρτιση του οποίου συνεκτιμήθηκαν οι τρόποι ενέργειας των δραστών, οι ειδικές συνθήκες επιμέρους περιοχών, ως και κάθε σχετική πληροφορία και στοιχεία».
Στην 2885/26-5-2015 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ. Ανδριανός με θέμα την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλοπής μεταλλικών αντικειμένων από αγροτικές εγκαταστάσεις στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας και την επικράτεια, απάντησε γραπτώς ο αρμόδιος αν. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ι. Πανούσης.
Ο αν. Υπουργός στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

Το ζήτημα της κλοπής μεταλλικών αντικειμένων και της περαιτέρω παράνομης διακίνησής τους έχει απασχολήσει έντονα τις αστυνομικές Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, η πρόληψη, ανατροπή και καταστολή της συγκεκριμένης μορφής εγκληματικότητας έχει ενταχθεί στις προτεραιότητες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο, κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής, έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, με σκοπό την καταπολέμηση του ανωτέρω φαινομένου. Επιπλέον, βασική επιδίωξη και προσδοκία της εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου είναι να καταστεί το φαινόμενο της κλοπής μετάλλων και της παράνομης διακίνησης – διαχείρισης αυτών ένα έγκλημα ‘υψηλού κινδύνου – χαμηλού κέρδους‘, να προστατευθούν κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις της χώρας, να καταπολεμηθούν φαινόμενα παράνομου πλουτισμού και φοροδιαφυγής, να προστατευθεί το περιβάλλον, να καταπολεμηθεί η παράνομη – ανασφάλιστη εργασία και να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και των νομίμως δραστηριοποιούμενων στον υπόψη τομέα επιχειρήσεων.
Προς τούτο, συστήνονται μικτά κλιμάκια ελέγχων (Αστυνομία, ΣΔΟΕ, Ελεγκτές Περιβάλλοντος, Υπάλληλοι Πολεοδομίας, Επιθεώρησης Εργασίας και Διευθύνσεων Υγείας της περιφερειακής ενότητας), τα οποία ενεργούν, σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας Αργολίδας, στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης μεταλλικών αντικειμένων, ήτοι στο οδικό δίκτυο, σε λειτουργούντες χώρους – επιχειρήσεις συλλογής και διαχείρισης μεταλλικών αντικειμένων, σε μάντρες πώλησης οχημάτων προς ανακύκλωση, σε σημεία – χώρους όπου έχει παρατηρηθεί καύση καλωδίων και ελαστικών, σε αποθήκες συγκέντρωσης μεταλλικών αντικειμένων κλπ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, κατά το χρονικό διάστημα από 26 έως 28-5-2015, σε εφαρμογή του ως άνω σχεδίου, υλοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση, στο σύνολο της επικράτειας, η οποία συνέπεσε με την ευρωπαϊκή ημέρα δράσης κατά της κλοπής μετάλλων (27-05-2015), στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT OPC. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραπέμπουμε στο από 29-05-2015 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Πελοποννήσου.
Σε ό,τι αφορά στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, σας ενημερώνουμε ότι η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την πρόληψη και καταστολή, μεταξύ άλλων, των κλοπών μεταλλικών αντικειμένων, προσαρμοσμένο στην περιοχή αρμοδιότητάς της, κατά την κατάρτιση του οποίου συνεκτιμήθηκαν οι τρόποι ενέργειας των δραστών, οι ειδικές συνθήκες επιμέρους περιοχών, ως και κάθε σχετική πληροφορία και στοιχεία. Κατ’ εφαρμογή αυτού, οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της [τοπικές αρμόδιες Υπηρεσίες Τάξης και Ασφάλειας (Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου και Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου), Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και Δίκυκλη Αστυνόμευση (ΔΙΑΣ)] αναπτύσσουν στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων διενεργούν μεθοδικούς και στοχευμένους ελέγχους σε άτομα και οχήματα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, με σκοπό την πρόληψη – αποτροπή και καταστολή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος ευνομίας και ασφάλειας στην υπόψη περιοχή.
Ενδεικτικά, από την ως άνω δραστηριοποίηση του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 3-6-2015, εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις κλοπών και κατασχέθηκε ένα έμφορτο ΙΧ αυτοκίνητο με μεταλλικά αντικείμενα. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στο σύνολο της επικράτειας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τα τηρούμενα στην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Ασφάλειας) στατιστικά στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 παρατηρείται μείωση των κλοπών μετάλλων σε ποσοστό 24,67% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται και τα σχέδια βελτιώνονται και αναπροσαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κοινωνική συμβίωση και η ομαλή εξέλιξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής. Επιπλέον, προς τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες, τόσο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, όσο και του συνόλου της επικράτειας, δόθηκαν, εκ νέου, εντολές και οδηγίες για την συνέχιση των προαναφερομένων δράσεων, την κατάλληλη καθοδήγηση του προσωπικού τους και την αξιοποίηση των μέσων που διαθέτουν, εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, την ισχύουσα νομοθεσία σε βάρος  των παραβατών, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο αστυνόμευσης στις περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας. Γνώμονας στις δράσεις αυτές είναι ο σεβασμός στον πολίτη, η υπευθυνότητα έναντι αυτού και η δημιουργία σχέσεων αξιοπιστίας – συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.
Σε όμοιο πνεύμα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολουθούν τα ειδικότερα φαινόμενα παραβατικότητας, όπως αυτό της κλοπής μεταλλικών αντικειμένων, με αμείωτο ενδιαφέρον, προβαίνοντας στην καταγραφή των προβλημάτων που ανακύπτουν και στην εισήγηση προτάσεων για τη δρομολόγηση των αναγκαίων ρυθμίσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς άλλων Υπουργείων, ώστε να επιτευχθεί η πληρότητα του ρυθμιστικού αντικειμένου του Υπουργείου μας».