Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

ΝΕΔΥΠΕΡ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δελτίο τύπου

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης  Ιουνίου 2015  η ΝΕΔΥΠΕΡ  ζήτησε ενημέρωση  από την πλειοψηφούσα παράταξη πάνω σε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το Δήμο Ερμιονίδας πάνω στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων:

Α) Στην πρώτη εξ αυτών,   η οποία κατά τη γνώμη μας είναι πολύ θετική ,ο ασκών καθήκοντα  Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κ. Παναγιωτόπουλος Διονύσης  στις 20 Μαΐου 2015, αποφασίζει τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς  στη θέση  «Σταυρός» της Τ.Κ. Διδύμων  κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009.  ΑΔΑ : 7Κ54ΟΡ1Φ-71Τ

Στην απόφαση γίνεται λόγος για την αναζήτηση στοιχείων από τη Δ/νση Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου  αναφορικά με την πορεία  υλοποίησης των έργων που αφορά η υπ’ αριθμ. 20239 /23-09-2013 ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων),   με την οποία προβλέπεται η σταδιακή επεξεργασία των υφιστάμενων δεμάτων σύμμεικτων απορριμμάτων, η οποία θα βοηθήσει στην αποκατάσταση του χώρου.

Στην περίπτωση που το έργο δεν δύναται να υλοποιηθεί ή δύναται να υλοποιηθεί υπό προϋποθέσεις τμηματικής αποκατάστασης του χώρου θα πρέπει, με μέριμνα του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοπόννησου   να συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης  και να υποβληθεί  εντός 3 μηνών, στην αρμόδια υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση.Στην απόφαση γίνεται  επίσης λόγος για  λήψη εκτάκτων μέτρων πυροπροστασίας του χώρου σε συνεργασία με την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.Το κόστος όλων των έργων θα βαρύνει τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.Κατά την διάρκεια λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου ρωτήσαμε τον Πρόεδρο του ΔΣ για τη θέση της πλειοψηφούσας παράταξης για το θέμα και ο Δήμαρχος κ. Σφυρής όρθωσε αντιπολιτευτικό λόγο και μίλησε για λανθασμένη  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού όπως είπε ο ΦΟΔΣΑ δεν μπορεί να παρέμβει αποφασιστικά.Επί της ουσίας όμως δεν μας απάντησε στο ερώτημα  αν είναι θετική η απόφαση ή όχι για την αποκατάσταση της υπερ-χωματερής στο Σταυρό Διδύμων.Στη συνέχεια τονίσαμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αποκατάσταση 80 ΧΑΔΑ μεταξύ των  οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο δικός μας   « Σταυρός 1 » ο οποίος βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο των 17880 τ.μ. στη θέση Σταυρός Διδύμων που παραχώρησε  το πρώην Δημοτικό Συμβούλιο Κρανιδίου με την απόφαση 119 /2010 για την εγκατάσταση δεματοποιητή στον ΦΟΔΣΑ Αργολίδος και   πως πρέπει ο Δήμος μας να συνδράμει με τα στελέχη μας στην αποσαφήνιση της κατάστασης  για να μην εμπλακούμε σε αλληλοκαλύψεις  διαφόρων υπηρεσιών που θα αποτελέσουν τροχοπέδη στη διαδικασία εκτέλεσης και εφαρμογής  του προγράμματος.

Άλλωστε εμείς στη ΝΕΔΥΠΕΡ είχαμε ασχοληθεί με το θέμα σε άρθρο μας στις 13 -2-2015.Β) Στη δεύτερη απόφαση στις 15 Μαΐου 2015 το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας επιβάλλει πρόστιμο είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) στο Δήμο Ερμιονίδας για την κατάσταση που επικρατεί στην χωματερή στον   Κάμπο Κρανιδίου που έχει ως συνέπεια την ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την πρόκληση   κινδύνου για την δημόσια υγεία.ΑΔΑ: 7ΗΚΜ7Λ1-ΒΔΘΡωτήσαμε λοιπόν το Δήμαρχο:

α) Ποια είναι η θέση του Δήμου μας για το θέμα;

β) Τι ενέργειες έκανε και γιατί δεν   ενημέρωσε  το Δημοτικό Συμβούλιο ως όφειλε;

γ) Θα πληρωθεί το πρόστιμο ή όχι;

και

δ) Τι έχει γίνει με τα υπόλοιπα πρόστιμα έως σήμερα;

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά της απόφασης χωρεί δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιων του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, μέσα σε δεκαπέντε(15) ημέρες από τη δημοσιοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση,  , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010. Κατά της απόφασης χωρεί προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της , σύμφωνα τις Διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, παρ.1 του Ν.3900/2010) Σημαντικές βεβαίως είναι οι ομόφωνες αποφάσεις με Αριθ. 32/2014 και 35 /2014 στη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2014 της ΠΕΔ Πελοποννήσου,  με θέμα τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους Δήμους για την διαχείριση απορριμμάτων, στην οποία συμμετείχε και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου μας κ. Μπουρίκας  Γεώργιος όπου η ΠΕΔ:1. Θεωρεί απαράδεκτη, άδικη, προκλητική και υποκριτική τη συμπεριφορά της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, με την επιβολή εξαντλητικών προστίμων σε Δήμους (κατ’ επιλογήν), χωρίς οι Δήμοι να είναι υπεύθυνοι για την παράβαση που τους καταλογίζεται,2. Πιστεύει ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, εάν έπρεπε να επιβάλουν πρόστιμα σε κάποιον, το σωστό θα ήταν να τα επιβάλουν κυρίως στον Περιφερειάρχη ή και τους εμπλεκόμενους Υπουργούς, για την απαράδεκτη, την προκλητική, την πρόχειρη (να μην πούμε τίποτε χειρότερο) και την ατελέσφορη πολιτική στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και


3. Ζητεί από την Κυβέρνηση την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και τηναφαίρεση της αρμοδιότητας από τους Περιφερειάρχες να επιβάλουν πρόστιμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης είναι ισοδύναμοι, ισότιμοι και παράλληλοι κατά το Νόμο και, επομένως, δε νοούνται πράξεις επιβολής και τιμωρίας του Περιφερειάρχη προς τους Δήμους.


4. Τέλος, καλεί όλους τους Δήμους να μην καταβάλουν τα πρόστιμα, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη και σε πολιτικό επίπεδο να αγωνισθούν για την αυτοτέλεια, την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ