Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΔελτίο τύπου

Πέμπτη 7  Μαϊου 2015

Στις 6 Φεβρουαρίου 2015 ο Δήμος μας προχώρησε στη διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  με προϋπολογισμό: 424.487,76 ευρώ (με ΦΠΑ), ο οποίος αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 18 Φεβρουαρίου 2015 με ΑΔΑ:6ΨΝΒΩΡΡ-ΠΓΨ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η δημοπρατούμενη υπηρεσία συνίσταται  σε δύο   διακριτές Ομάδες Εργασιών:

Ομάδα Α: Απορρίμματα καφέ κάδου (3.428 tn).

Παραλαβή, Προσωρινή Εναπόθεση, Μεταφορά και Επεξεργασία Προ-Διαλεγμένων Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων και Προσωρινή Εναπόθεση Υπολείμματος Επεξεργασίας, για 3.428tn   

 και

Ομάδα Β: Απορρίμματα πράσινου κάδου (2.500 tn).

Παραλαβή, Προσωρινή Εναπόθεση, Μεταφορά και Επεξεργασία Προ- Διαλεγμένων Αστικών Αποβλήτων Ανακυκλώσιμων Υλικών Μη Συσκευασιών και Προσωρινή Εναπόθεση Υπολείμματος Επεξεργασίας, για 2.500tn 

Στις 31-3-2015 στη λήξη της προθεσμίας και αφού δεν κατατέθηκε καμμία προσφορά ο διαγωνισμός  κηρύχτηκε άγονος.

Υπήρξαν τότε δύο επιλογές: ή να ξαναγίνει ο διαγωνισμός εκ νέου ή να προσφύγουμε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) καλώντας συγκεκριμένους επιχειρηματίες.,

Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στη δεύτερη επιλογή με τη σύμφωνη γνώμη και της παράταξής μας για να κερδίσουμε χρόνο ( λόγω του ότι έρχεται η θερινή περίοδος και τα σκουπίδια δεν πρέπει να μείνουν στους δρόμους)   με την προϋπόθεση όμως να καλέσουμε  όχι μόνον έναν αλλά περισσότερες εταιρείες ή κοινοπρακτικά σχήματα, μια επιλογή που θα διασφάλιζε τα συμφέροντα του Δήμου Ερμιονίδας.

Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την 4 Μαϊου 2015 αλλά εκεί  η παράταξη του κ. Σφυρή δείχνοντας το πώς αντιλαμβάνεται την συναίνεση της αντιπολίτευσης  αλλά και την προστασία των συμφερόντων του Δήμου μας κάλεσε στην διαπραγμάτευση μόνο μία εταιρεία, την ecospot ermionídas του Ομίλου Ραψωματιώτη.

Η εταιρεία δηλαδή που πήρε επίσης:

1) Στις 21-11-2014   την απευθείας ανάθεση των 160.000 ευρώ η οποία αφορούσε επίσης την ίδια παροχή υπηρεσιών πάνω στη  διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας,

2) Με  απευθείας αναθέσεις 35.000 ευρώ για ενοικίαση containers και προμήθεια κάδων,

και

3) Την παραλαβή, αποθήκευση και μεταφορά   των ανακυκλώσιμων του μπλε κάδου προς το Κ.Δ.Α.Υ. του ίδιου ομίλου για ανάκτηση, διαχωρισμό και δεματοποίηση, με δύο απευθείας αναθέσεις  ύψους 24.500 ευρώ για κάθε δημοτική ενότητα (Κρανιδίου και Ερμιόνης), ξεχωριστά, χωρίς επιβάρυνση του Δήμου αφού τα Α.ΣΥΣ.( Απόβλητα Συσκευασιών) επιχορηγούνται από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης    (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε), με το ποσό των 35.00 ευρώ ανά μεταφερόμενο τόνο.

Πρόκειται δηλαδή για έναν προνομιακό συνομιλητή του Δήμου μας που βεβαίως οδηγεί σε μονοπωλιακές καταστάσεις, κάτι που επισήμαναν όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης.

Έτσι η επιμονή της συμπολίτευσης να διαπραγματευθεί με την ίδια και μόνο αυτή εταιρεία δεν προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου  και δεν τηρούνται οι αρχές της χρηστής διοίκησης και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Αυτό οδήγησε και στην αρνητική ψήφο μου  κατά την συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος στο  ΔΣ  της 4-5-2015, αφού:

α) Δεν προσκλήθηκαν και άλλες εταιρείες να πάρουν μέρος στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, παρά μόνο η ecospot ermionídas P.C. του ομίλου Ραψωματιώτη. Έτσι η μονοπωλιακή  σε αντίθεση με την ανταγωνιστική επιχείρηση είναι διαμορφωτής τιμών με ότι αυτό συνεπάγεται για τα συμφέροντα του Δήμου

β) Η παράταξή μας είναι αντίθετη  με τη λειτουργία του «Πράσινου Σημείου»  της εν λόγω εταιρείας στην είσοδο της πόλης του Κρανιδίου και έχουμε βάσιμες επιφυλάξεις για την επιτυχία του εγχειρήματος

και

γ) Θεωρούμε ότι οι εταιρείες του Όμίλου Ραψωματιώτη  δεν μπορούν βάσει αδειοδοτήσεων να διαχειριστούν σύμμεικτα απορρίμματα που εμπεριέχονται στους δύο κάδους ( καφέ και πράσινος ) και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις πάνω στη διαχείριση των απορριμμάτων

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ