Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-4-2015 η νέα Δημοτική Αρχή έφερε προς ψήφιση πρόταση νέας τιμολόγησης νερού, που αφορούσε τις Κοινότητες του τέως Δήμου Ερμιόνης.
Ως γνωστόν οι τιμές του νερού κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 ήταν πολύ υψηλότερες στις Κοινότητες του τέως Δήμου Ερμιόνης από ότι στις αντίστοιχες Κοινότητες του τέως Δήμου Κρανιδίου μετά τις προσαυξήσεις (ειδικό τέλος 80% και ΦΠΑ) που έγιναν κατά την επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α. το 2011 σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Ν.1069/1980).
Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή όφειλε τότε (2011) να αλλάξει την τιμή του κυβικού του καταναλισκομένου ύδατος για την Ερμιόνη, το Ηλιόκαστρο και τη Θερμησία και έτσι να εξισορροπήσει τις τιμές του νερού στις Κοινότητες αυτές με τις αντίστοιχες Κοινότητες του τέως Δήμου Κρανιδίου, οι οποίες είχαν χαμηλότερο τιμολόγιο. Όχι μόνο δεν έπραξε αυτό αλλά επί πλέον δεν απέστειλε τους λογαριασμούς του νερού στις Κοινότητες του τέως Δήμου Ερμιόνης τα τρία προηγούμενα χρόνια. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν οι δημότες του τέως Δήμου Ερμιόνης να υποστούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.
Η νέα Δημοτική Αρχή δυστυχώς δεν νομιμοποιείται να μειώσει τις τιμές του νερού αναδρομικά για τα έτη 2012, 2013 και 2014 σύμφωνα με την υπόδειξη του Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ.
 Όμως η νέα Δημοτική Αρχή αίροντας την αδικία αποφάσισε να επαναφέρει την τάξη, την ισονομία και τη δικαιοσύνη στις Κοινότητες της Ερμιόνης, Ηλιοκάστρου και Θερμησίας. Γι’ αυτό τον λόγο έφερε προς ψήφιση πρόταση νέας τιμολόγησης του νερού για τις προαναφερόμενες Κοινότητες, η οποία μάλιστα ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις Παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και από όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας και θα ισχύσει από το 1ο τετράμηνο του 2015.
 
Τα κριτήρια που οδήγησαν στη διαμόρφωση και εναρμόνιση της νέας τιμολόγησης του νερού των Κοινοτήτων του τέως Δήμου Ερμιόνης με την αντίστοιχη τιμολόγηση νερού των Κοινοτήτων του τέως Δήμου Κρανιδίου, ήταν τα εξής:
α) το πλήθος των γεωτρήσεων (μισθωμένων ή μη), των αντλιοστασίων και των δεξαμενών
β) η διάρθρωση του δικτύου ύδρευσης
γ) το πλήθος των καταναλωτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια οι τιμές του νερού της Ερμιόνης είναι κατά 15% μικρότερες από αυτές του Κρανιδίου, της Θερμησίας είναι κατά 15% μικρότερες από αυτές των Διδύμων και του Ηλιοκάστρου είναι κατά 15% μεγαλύτερες από αυτές των Φούρνων.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο ίντερνετ στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7053ΟΡ3Θ-ΤΞ2.
Παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα των νέων τιμών νερού για ενημέρωση των δημοτών και σύγκριση των νέων τιμών με τις παλαιότερες.
ΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΝΕΡΟΥ  ΑΝΑ  ΤΕΡΤΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 2015  
(δεν αναγράφονται τέλη αποχέτευσης)
Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΑΛΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ €
ΝΕΑ ΧΡΕΩΣΗ  €
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
60
59,43
61,23
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
80
88,79
72,00
ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
60
49,31
23,95
ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ
60
56,97
37,77
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ
150
354,96
216,05
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ
300
1.024,05
430,20

Αποτελεί δέσμευση της νέας Δημοτικής Αρχής, που γίνεται πράξη, να κατανέμει δίκαια και ισόνομα τις οικονομικές υποχρεώσεις των δημοτών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Έργο της είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών με ζητούμενο το χαμηλότερο κόστος.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ