Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

199 θέσεις ελλιμενισμού στη μαρίνα Ερμιόνης;

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων παρέλαβε τοπογραφική μελέτη για τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης του λιμανιού στην Κόρινθο.
Να σημειωθεί ότι στο εγκριθέν Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κορίνθου προβλέπεται η ανάπτυξη του λιμένα Κορίνθου έτσι ώστε να ικανοποιείται η τουριστική και εμπορική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής με την ταυτόχρονη κατασκευή τουριστικής μαρίνας δυναμικότητας 300-400 θέσεων τουριστικών σκαφών. Όσον αφορά στη Χερσαία Ζώνη προτείνεται η μείωση της Χερσαίας Ζώνης με αφαίρεση χώρων οι οποίοι δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των σημερινών εγκαταστάσεων αλλά ούτε και την κατασκευή των προτεινόμενων με το MASTER PLAN νέων έργων και η αύξηση της Χερσαίας Ζώνης στο σημείο που θα κατασκευασθούν τα προτεινόμενα νέα έργα και μαρίνα σκαφών.

Εξάλλου, με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων αποφασίσθηκε η τροποποίηση της χωροθέτησης και έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας Ερμιόνης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η μαρίνα θα έχει 199 θέσεις ελλιμενισμού. Προβλέπεται η δημιουργία κτιρίου τουριστικών καταλυμάτων ή ξενοδοχείου 32 κλινών καφέ-μπαρ και εστιατόρια.

tornosnews