Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς αγάπη

Δείτε κάτι ..τόσο αληθινό!
Γιούλα Πουλή