Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Το πραγματικό Ποτάμι και η πραγματική πρόοδος

Ημέρα εκλογών. Το απόγευμα το Μπεντένι, στο γεφύρι του δημόσιου δρόμου, έτρεχε σε ένα πλάτος 2 μέτρων, μέσο ύψος 0.1 μέτρα και με ταχύτητα γύρω στο 1 μέτρο το δευτερόλεπτο. Ροή 17000 κυβικά μέτρα το 24ωρο των εκλογών. Κρυστάλλινο πεντακάθαρο νερό. Το προηγούμενο βράδυ είχε βρέξει, όχι πολύ. Πιο κάτω συναντάει το ρέμα που έρχεται από τη Πελεή και άλλα μικρορέματα. Ας πούμε συνολική ροή 25000 κυβικά τη μέρα των εκλογών. Όλο το νερό στη θάλασσα.
Κατά τη διάρκεια της βραδινής βροχής, οπότε ενεργοποιείται ολόκληρη η λεκάνη απορροής του Ποταμού για 4-5 ώρες κυλούσαν προς τη θάλασσα τουλάχιστον 100000 κυβικά μέτρα την ώρα.
Αφήστε οι νεοκλεγμένοι τα βένια και τα κοκοροβένια και τις συμπαθείς παραστάσεις και συμπαραστάσεις που χαϊδεύουν αυτιά. Παντού στον κόσμο, σε ένα τόπο με λίγες βροχές, δεν θα άφηναν τόσο νερό να το τρώει η θάλασσα. Παντού στον κόσμο, σε ένα τόπο που το νερό της βρύσης είναι μη πόσιμο, το νερό άρδευσης καταστροφικό για τις καλλιέργειες, δεν θα άφηναν ούτε στάλα βροχής να κυλίσει στη θάλασσα.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος