Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Ανδριανός σε Σφυρή: Μέχρι τέλος του έτους τα τεύχη δημοπράτησης για τη μεταφορά νερού του Αναβάλου στην Ερμιονίδαargolikeseidhseis Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δημήτριο Σφυρή και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνοντάς τους για την πορεία της υλοποίησης του έργου μεταφοράς νερού άρδευσης του Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Ύστερα από επικοινωνία που είχα με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Καρασμάνη και τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτριο Ιατρίδη, στο πλαίσιο του διαρκούς μου ενδιαφέροντος για την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου του Αναβάλου, σας ενημερώνω ότι σε ό,τι αφορά το έργο μεταφοράς νερού άρδευσης στο Δήμο Ερμιονίδας, ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη και κατατέθηκε στις 5 Οκτωβρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι στο στάδιο του ελέγχου και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του, θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία δημοπράτησης.
Συγκεκριμένα:
Η «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ανατέθηκε με την υπ’ αρίθμ. 6348/24.01.2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων στη σύμπραξη των μελετητικών Γραφείων:

• ΜΕΥΠ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε

• HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI Ε.Ε.

• ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ

• ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας, για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου.

Τα έργα αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν επίσης στην αποκατάσταση των επιβαρυμένων, εξαιτίας της υπεράντλησης, φυσικών πόρων (κυρίως γεωτρήσεων), απ’ όπου αρδεύεται σήμερα η περιοχή, βελτιώνοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων υδάτων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σε ό,τι αφορά συνολικά το έργο του Αναβάλου:

Όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν από το 2008. Η επιλογή και η ένταξη όλων των πράξεων του συνολικού έργου του Αναβάλου στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρος Μπαλτατζής έγινε στις 16.04.2009 και 5.5.2009 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συνολικό προϋπολογισμό 47,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο περιελάμβανε:

- Την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού αντλιοστασίου (υλοποιήθηκε)

- Βελτιώσεις υφισταμένων δικτύων Αναβάλου (υλοποιήθηκε)

- Τη μεταφορά και διανομή νερού στο Κουτσοπόδι, Μήκυνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικά και Δήμο Μιδέας.

- Αγωγό για την μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης στην Ερμιονίδα.

- Αγωγό για την μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης στην Επίδαυρο.Σε ό,τι αφορά ειδικά το έργο μεταφοράς και διανομής νερού στην Ερμιονίδα:

Μετά την ένταξη του έργου την άνοιξη του 2009,

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της Αναδόχου Σύμπραξης, υπεγράφη στις 10.05.2011.

Στις 10.06.2011 υπεβλήθη στην Υπηρεσία η Εισηγητική Έκθεση, το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης και το Χρονοδιάγραμμα, τα οποία εγκρίθηκαν στις 04.08.2011 και δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της Προμελέτης του έργου.

Στις 25.10.2011 υπεβλήθη στην Υπηρεσία η Προμελέτη των Υδραυλικών έργων, των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των έργων Οδοποιίας.

Στις 12.04.2012 δόθηκε από την Υπηρεσία εντολή για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, η οποία υπεβλήθη στις 20.06.2012.

Η ΜΠΕ κατατέθηκε προς έλεγχο στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στις 07.08.2012.

Η προαναφερόμενη αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή, απέστειλε αντίγραφο της ΜΠΕ (αρ. πρωτ.: 17099/156/18.12.2012), προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά, στις ακόλουθες Υπηρεσίες:


ü 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ).

ü Δ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ).

ü Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας.

ü ΠΕΧΩΠ, Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Πελοποννήσου.

ü Δ/νση Δασών Αργολίδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

ü Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου-Αποκεντρ. Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Παράλληλα, η αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή, απέστειλε αντίγραφο της ΜΠΕ (αρ. πρωτ.: 26341/722/28.03.2013) στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η μελέτη, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της.

Σύμφωνα με την από 11.04.2013 Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, το χρονικό διάστημα της διαδικασίας διαβούλευσης για την ΜΠΕ του υπόψη έργου, διήρκησε από 11.04.2013 έως 03.06.2013.

Στις 11.11.2013 το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ του έργου, ενώ στις 26.02.2014 εκδόθηκε η Πράξη Χαρακτηρισμού, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Δ/νσης Δασών Αργολίδας.

Οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου εγκρίθηκαν με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στις 17.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Φ-ΨΒ5).

Στις 05.10.2014 υπεβλήθηκε η Οριστική Μελέτη των Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Συγκοινωνιακών έργων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία.


2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερμιονίδας από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν:

• Τα έργα υδροληψίας και το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1 δυναμικότητας 2.500 μ3/ώρ, το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί στο πέρας της Διώρυγας Αναβάλου, παραπλεύρως του υφισταμένου αντλιοστασίου προσαγωγής νερού στην πεδιάδα Ιρίων.

• Τον καταθλιπτικό αγωγό Ø900, μήκους 11.924 μ, για την ανύψωση των υδάτων από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1 στην αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ1 όγκου 500 μ3, που θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο +126, σε θέση παράπλευρα της επαρχιακής οδού Δρεπάνου – Κάντιας.

• Το βαρυτικό αγωγό Ø900, μήκους 11.374 μ, για την προσαγωγή των υδάτων από τη Δεξαμενή Δ1 στην αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ2 όγκου 500 μ3, και στο όμορο Αντλιοστάσιο Α2, που θα κατασκευαστούν σε υψόμετρο +102 επί του ακρωτηρίου Ιρίων.

• Τον καταθλιπτικό αγωγό Ø900, μήκους 1.022 μ, για την ανύψωση των υδάτων από το Αντλιοστάσιο Α2 στην αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ3 όγκου 500 μ3, που θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο +228 επί του ακρωτηρίου Ιρίων. Σημειώνεται ότι για τη διάβαση του αγωγού επί του ακρωτηρίου Ιρίων προβλέπεται η διάνοιξη νέας εργοταξιακής οδού.

• Το βαρυτικό αγωγό μεταβλητής διαμέτρου Ø800 σε μήκος 14.998 μ και Ø700 σε μήκος 6.550 μ για την προσαγωγή των υδάτων από τη Δεξαμενή Δ3 στην Δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης Δ4, όγκου 9.000 μ3, στην Κοιλάδα. Η δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο +154, ώστε να είναι δυνατή η άρδευση του συνόλου της έκτασης των προβλεπόμενων 22.000 στρ.


Συνοπτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:


ΕΡΓΟ
ΣΤΑΘΜΗ
Α.Σ.
Κ.Σ.
Α/Σ-1
+13.22
+12.20
Δ/Ξ-1
+130.40
+126.40
Δ/Ξ-2
+106.40
+102.40
Α/Σ-2
+106.40
+102.40
Δ/Ξ-3
+232.80
+228.80
Δ/Ξ-4
+158.90
+154.90
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΗ
ΠΕΡΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
Ø900
Ø800
Ø700
Α/Σ-1
Δ/Ξ-1
11 924
Δ/Ξ-1
Δ/Ξ-2
11.374
Α/Σ-2
Δ/Ξ-3
1 022
Δ/Ξ-3
Δ/Ξ-4
14 998
6 550
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
24 320
14 998
6 550
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΚΩΝ ΑΓΩΓΟΥ
(L=24 320 +14 998 + 6 550 =45.868 μ)

Η όδευση ακολουθεί πορεία σε υφιστάμενους δρόμους στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, εκτός των κέντρων των οικισμών που διήκει και εκτός του ορίου της προστατευόμενης περιοχής του λόφου Φράγχθι, στη νότια πλευρά του οποίου βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο, το οποίο κατοικείτο προϊστορικά.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της Προμελέτης η Ανάδοχος Σύμπραξη, σε συνεργασία με την Υπηρεσία, εξέτασε διάφορες εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποθαλάσσιας σύνδεσης, καθώς και της προτεινόμενης στην Προκαταρκτική μελέτη χάραξης, οι οποίες δεν προκρίθηκαν στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης βάσει των πορισμάτων της διεξαχθείσας οικονομοτεχνικής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, η τελικώς επιλεχθείσα λύση προκρίθηκε βάσει οικονομοτεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, η συναξιολόγηση των οποίων αναφέρεται λεπτομερώς στην Προμελέτη του έργου.


3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής των έργων συντάχθηκε βάσει των προμετρητικών στοιχείων των επιμέρους τμημάτων και των τιμών μονάδας εργασιών που περιγράφονται στα Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών και Οικοδομικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Ο προϋπολογισμός ανά κατηγορία έργου φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
26 059 391.10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
2 896 015.46
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
313 405.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
29 268 811.56
ΓΕ & ΟΕ
5 268 386.08
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
34 537 197.64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)
3 108 347.79
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
37 645 545.43
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (~2%)
752 828.56
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
38 398 373.98
Φ Π Α 23%
8 831 626.02
ΣΥΝΟΛΟ
47 230 000.00


4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Οριστική Μελέτη των Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Συγκοινωνιακών έργων, υποβλήθηκε για έγκριση στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 05.10.2014, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων Μελετητών.

Μετά τον έλεγχο και την έγκριση της Οριστικής Μελέτης οι Ανάδοχοι Μελετητές αναμένεται να λάβουν εντολή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη σύνταξη της Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, που σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Κατόπιν αυτού, παρακαλώ να εξετάσετε την σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρέστερη ενημέρωση του Σώματος αλλά και των πολιτών της Ερμιονίδας γι’ αυτή την σημαντική εξέλιξη στην πορεία του έργου πνοής του Αναβάλου».