Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Ο Δήμος Ερμιονίδας Πρωτοστατεί στην Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Πόρων

Δελτίο τύπου
 
Όπως βλέπουμε από το  Δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας, η νέα Δημοτική Αρχή, ένα μόλις μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, πρωτοστατεί στην διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων με την υποβολή μελετών για δύο διακρατικά έργα, αξιοποιώντας έτσι το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθενται. Σημαντικό ρόλο στην ανεύρεση των φορέων από την Ευρώπη που συμμετέχουν στα δύο έργα καθώς και στη προετοιμασία και υποβολή των δύο μελετών εκ μέρους του Δήμου Ερμιονίδας είχε η Δρ. Μαρίλη Μέξη, ειδική σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών έργων.
Συγκεκριμένα, το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου με επικεφαλής την Κέλλυ Μήτσου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Δημαράκη προχώρησε στην υποβολή διακρατικού έργου με τίτλο «WIDERITAGE - New strategies for a wider fruition of historical and archaeological heritage» στο πλαίσο του προγραμμάτος Δημιουργική Ευρώπη για τον Πολιτισμό 2014-2010. Το έργο περιλαμβάνει διακρατικές δράσεις προβολής της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες. Θα υλοποιηθούν δράσεις όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια για πολιτιστικούς φορείς, εκπόνηση τοπικής στρατηγικής ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων, και διοργάνωση θερινών σχολείων για φοιτητές και ερευνητές. Στο εταιρικό σχήμα του έργου, πέραν του Νομικού Προσώπου του Δήμου, συμμετέχουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Barumini από την Ιταλία και ο Δήμος Παγγαίας από την Κύπρο.
Το δεύτερο διακρατικό έργο για το οποίο υποβλήθηκε μελέτη εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS και αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω της ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας, των κινήτρων και του εθελοντισμού. Οι δράσεις του εν λόγω έργου περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων σε νέους ανθρώπους σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δεξιότητες εκείνες που σχετίζονται με την επαγγελματική ανέλιξη των νέων και την επιχειρηματική δραστηριοποίησή τους. Μαζί με τον Δήμο Ερμιονίδας στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και δημοτικές επιχειρήσεις από οκτώ χώρες - Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κύπρο, Μάλτα, Λιθουανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, και Τουρκία.
Τα υποβληθέντα έργα εκτιμάται ότι θα προσδώσουν εξωστρέφεια στον Δήμο Ερμιονίδας μέσω της δικτύωσης του με φορείς στο εξωτερικό αλλά και προστιθέμενη αξία σε κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ