Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Διοικητή του Ο.Γ.Α. κ. Ξενοφών Βεργίνη, στις αρχές καλοκαιριού, συμφώνησαν στη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας με την συμμετοχή του Ο.Γ.Α., της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Κ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου αφενός να βρεθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ανταποκριτές του Ταμείου στους Δήμους της χώρας και αφετέρου να κατατεθούν προστάσεις για την επαναξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εξυπηρέτησης των συνταξιούχων ασφαλισμένων μέσω του θεσμού των Ανταποκριτών.
Σε συνέχεια της συμφωνίας αυτής, ο κ. Βεργίνης κάλεσε την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (7 Αυγούστου 2014) να ορίσει τους εκπροσώπους της που θα συμμετείχαν στην επιτροπή αυτή και εν συνεχεία συγκάλεσε σύσκεψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α., ειδικά με το θέμα της αποζημίωσής τους. Η σύσκεψη αυτή ορίσθηκε για τις 11 Σεπτεμβρίου 2014 και προσήλθαν κανονικά οι
εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Όχι όμως και της Κ.Ε.Δ.Ε.
Η απάντηση που δόθηκε από τον Διοικητή του Ο.Γ.Α. στη μη εκπροσώπηση της Κ.Ε.Δ.Ε. ήταν πως η συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ακριβώς ημέρα της προγραμματισμένης κοινής συνάντησης, θεωρώντας ο ίδιος, πώς έτσι θα κατατεθούν και θα αναλυθούν καλύτερα οι προτάσεις των δυο πλευρών. Η συμφωνία της τριμερούς επιτροπής είχε αθετηθεί και δεν γνωρίζουμε από ποιόν και με ποιο σκοπό.
Οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατήγγειλαν το περιστατικό και αποχώρησαν από τη σύσκεψη τονίζοντας πως αν θέλουν πραγματικά οι εμπλεκόμενες πλευρές να επιλύσουν τα προβλήματα των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. στους Δήμους οφείλουν από κοινού να τα συζητούν πάνω στο τραπέζι και όχι σε «κλειστές» συναντήσεις μεθοδεύοντας αποφάσεις, χρησιμοποιώντας την παρουσία μας ως άλλοθι.
Οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημέρωσαν το Διοικητή του Ο.Γ.Α. πώς η επανάληψη της συνάντησης μπορεί να γίνει εφόσον υπάρξει παρουσία εκπροσώπου και της Κ.Ε.Δ.Ε. Κάλεσαν τέλος τον κ. Βεργίνη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να εκδώσουν και να αποστείλουν ενημερωτικό σημείωμα στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. αιτιολογώντας πλήρως την απόφαση περικοπής της αποζημίωσής τους, σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιηθεί η απόφαση της Ομοσπονδίας για ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από τα καθήκοντά τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.