Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΟΣ ΦΛΩΡΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δελτίο τύπου
Με την παρούσα επιστολή θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά τους εθελοντές οι οποίοι προσέφεραν χρήματα και υπηρεσίες προκειμένου να επισκευασθεί το κτίριο του Κοινοτικού Καταστήματος Κοιλάδας και να καθαριστεί ο προαύλιος χώρος του.
Η προσφορά τους ήταν πολύτιμη προκειμένου το Κοινοτικό Κατάστημα Κοιλάδας να γίνει ένας ανθρώπινος χώρος, όπου θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας και να στεγάζονται ο αγροτικός ιατρός και οι Σύλλογοι του χωριού μας.
Ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς τους:
Αθανάσιο Βουλγαράκη, Μαργαρώ Βουλγαράκη, Γεώργιο Δημ. Λάμπρου, Γεώργιο Αναργ. Μπασιμακόπουλο, Μαρία Ι. Ρούσση, Κωστούλα Δ. Φασιλή, Ανάργυρο Κωνστ. Φλωρή, Γεώργιο Χρ. Φασιλή (Ναυτίλος) και Αλιευτικό Σύλλογο Κοιλάδας.
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΦΛΩΡΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ