Σάββατο 23 Αυγούστου 2014

η εμπιστοσύνη

Ένα πουλί που κάθεται σε ένα δέντρο

δεν φαβάται μήπως σπάσει το κλαδί…

…γιατί η εμπιστοσύνη του δεν βρίσκεται στο κλαδί,

 αλλά στα φτερά του!!!

Γιώργος Φασιλής