Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


Ο νέος Δήμαρχος Ερμιονίδας κύριος Σφυρής Δημήτρης, ενόψει της προετοιμασίας για την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Σεπτεμβρίου 2014, επανέρχεται με νέα αίτηση για ενημέρωση προς τον απερχόμενο Δήμαρχο Ερμιονίδας, μιας και αυτός δεν έχει ανταποκριθεί έως τώρα στην αρχική αίτηση με υπ’ αριθμό 7358/5-6-2014.
Απέστειλε χθες λοιπόν νέα αίτηση (η οποία ακολουθεί παρακάτω),  με αριθμ. πρωτ. 8936/7-7-2014, για ενημέρωση προς τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Καμιζή.
Στην ίδια αίτηση, του επισημαίνει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, που έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013.
Επίσης του επισημαίνει τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η απερχόμενη Δημοτική Αρχή για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του έτους 2015, σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 24823/19-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τέλος, εν αναμονή της εγκατάστασης της νέας Δημοτικής Αρχής, το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 ενέργειές του, εντός των τιθεμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το υπ.' Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 27161/4 Ιουλίου 2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συγκεκριμένη αίτηση έχει επίσης αποσταλεί προς ενημέρωση στους
αρχηγούς της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ