Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Η σιωπή και το χαμόγελο

Η σιωπή και το χαμόγελο είναι δύο ισχυρές λέξεις…

Με ένα χαμόγελο μπορείς να λύσεις πολλά προβλήματα,

με τη σιωπή μπορείς να αποφύγεις πολλά προβλήματα…

Γιώργος Φασιλής