Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Δήμος Ερμιονίδας:Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε Απόρους»

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε Απόρους»

Καλούμε τους συμπολίτες μας που πληρούν τις προϋποθέσεις (ατομικό εισόδημα έως 7.200€ και οικογενειακό έως 10.700€ προσαυξανόμενο ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραμμα  «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε Απόρους» να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Ερμιονίδας μέχρι την Παρασκευή 14/6/2013 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο Ερμιονίδας στα τηλέφωνα  2754360021  (κα Μπάζου) και  2754360221  (κα Κασνέστη).
Παρακαλούμε τους Προέδρους των Κοινοτήτων, τους Ιερείς, τους Διευθυντές των Σχολείων καθώς και τα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης να συνδράμουν στο έργο της ενημέρωσης των συμπολιτών μας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας
Δήμου Ερμιονίδας
Νίκος Παππάς