Σάββατο 27 Απριλίου 2013

αρχειακό

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=2270&thid=18293

Ελλάδα Ναύπλιο Νομός Αργολίδας (Πελοπόννησος) Λιμάνι του Ναυπλίου 


'Ελλη Βασιλάκη