Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Από σήμερα οι αιτήσεις για 16 προσλήψεις στον δήμο Ερμιονίδας

 O Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι  ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

Οι θέσεις ειναι:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ-CREIDER) ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄ 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Δήμο Ερμιονίδας Μ. Μερκούρη 11 Κρανίδι , Τ.Κ. 21300 τηλ.  2754360019 ,  2754360020  εντός πέντε ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ερμιονίδας στον οποίο η υπηρεσία, δηλ. από 25/04/2013 έως και την 29/04/2013 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα
argolikeseidiseis