Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Αίτημα για Κήρυξη Δήμου Ερμιονίδας σε Καθεστώς Εκτάκτου ΑνάγκηςΠΑΠΟΕΡ

Το  CISD, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Δεματοποιητή Κρανιδίου, μετά και την πρόσφατη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί.

Η απουσία ρεαλιστικού σχεδιασμού και ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Ερμιονίδας για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) του Δήμου δημιούργησε ένα σύνθετο  και χρονίζον πρόβλημα, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση εκτός δυνατότητας ελέγχου.
Στο πλαίσιο αυτό το CISD απηύθηνε προς τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες αίτημα με α.π. 0043.00.Ε /  07.03.13, σχετικά με την κήρυξη του Δήμου Ερμιονίδας σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης ως εξής :

Προς
        1.       τον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης
              Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα
        2.       τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη
        3.       τον Δήμαρχο του Δήμου Ερμιονίδας, κ. Δημήτριο Καμιζή
Κοιν.:
 1.   Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
 2.    Αναπλ. Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Σταύρο Καλαφάτη
 3.   ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ, Ειδικό Γραμματέα κ. Μωϋσή Κουρουζίδη
 4.   Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ναυπλίου
 5.   Βουλευτή ΝΔ κ. Γιάννη Ανδριανό
 6.   Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Κοδέλα
 7.   Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Μανιάτη
Σχετ.:
     α.        το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 3107/05.12.12
     β.        η με αρ. πρωτ. 1866/25.04.12 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
     γ.        το με αρ. πρωτ. 0021.00.Ε/14.12.12 έγγραφο του CISD προς την Π.Π.
     δ.        το με αρ. πρωτ. 0022.00.Ε/09.01.12 έγγραφο του CISD προς τον Δήμο Ερμιονίδας
     ε.        το με αρ. πρωτ. 2394/1098/23.01.13 έγγραφο της Π.Π.
   στ.      το με αρ. πρωτ. 0036.00.Ε/11.02.13 έγγραφο του CISD προς την Π.Π.
    ζ.        το με αρ. πρωτ. 0039.00.Ε/18.02.13 έγγραφο του CISD προς την Π.Π.
   η.        το από 18.02.13 Σχέδιο Δεσμευτικού Πλαισίου Ενεργειών
Θέμα: Κήρυξη Δήμου Ερμιονίδας σε Καθεστώς Εκτάκτου Ανάγκης
Οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας, έφεραν το σύνθετο  και χρονίζον αυτό πρόβλημα σε κατάσταση εκτός δυνατότητας ελέγχου.
Αθροιστικό αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα ενεργειών ή απουσίας ρεαλιστικού σχεδιασμού και ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Ερμιονίδας αποτελούν δύο γεγονότα:
 •      Η μέχρι πρόσφατα, πλημμελής λειτουργία του Δεματοποιητή Κρανιδίου, με αποτέλεσμα την σώρευση χύδην σύμμεικτων ΑΣΑ στον χώρο του με την μορφή άτυπου ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ρύπανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, που έχει λάβει εκτεταμένες διαστάσεις
 •  
 •        Η διακοπή της λειτουργίας του δεματοποιητή και ο αποκλεισμός του χώρου του για διάθεση επιπλέον σύμμεικτων ΑΣΑ από κατοίκους της περιοχής με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιάς από αυτανάφλεξη των σωρών των χύδην ΑΣΑ και αποτέλεσμα την αδυναμία συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας/διάθεσης των συνεχώς νέων παραγόμενων ΑΣΑ.

Τα δύο αυτά γεγονότα οδηγούν ευθέως προς ένα μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, που εξαιρετικά σύντομα είναι δυνατό να αναδειχθεί με απροσδόκητες επιπτώσεις αφενός στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου αφετέρου στους εποχικούς παραθεριστές και επισκέπτες καθώς η τουριστική περίοδος αρχίζει σε σύντομο χρόνο.
Το CISD κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι να προβεί τεκμηριωμένα σε Αίτημα Ανάληψης Δράσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (εφαρμογή του ΠΔ 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη), κίνηση ωστόσο που θα προκαλέσει την οικονομική κατάρρευση του Δήμου Ερμιονίδας.
Για τον λόγο αυτό, ζητά
1.   από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων να αποδεχθεί την κρισιμότητα του προβλήματος και να κηρύξει τον Δήμο Ερμιονίδας σε Καθεστώς Εκτάκτου Ανάγκης ώστε να διευκολυνθούν οι απαιτούμενες άμεσες ενέργειες και χειρισμοί,
2.    από την Περιφέρεια Πελοποννήσου να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς της για την άμεση αντιμετώπιση της Κρίσης,
 1. 3      από τον Δήμο Ερμιονίδας να προβεί σε άμεσες ενέργειες που αφορούν αφενός στην επείγουσα συλλογή και σύννομη απομάκρυνση των παραγόμενων ΑΣΑ, αφετέρου στην εφαρμογή του Πλαισίου Ενεργειών (σχετικό η.) που έχει υποβληθεί σε αυτόν και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το (ζ.) σχετικό, με την επισήμανση ότι οποιαδήποτε μη σύννομη ενέργειά του θα ελεγχθεί άμεσα και θα επιφέρει, πλην άλλων, την εφαρμογή του ΠΔ 148/2009 με όλες τις σχετικές ποινικές και οικονομικές συνέπειες.

Λόγω του επείγοντα χαρακτήρα της κρίσης, το CISD θεωρεί ότι κάθε ενέργεια εκ μέρους των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου είναι αναγκαίο να εκδηλωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα (10) ημερών.