Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

cid:image001.jpg@01CDB827.6DA7A0F0
Ακουουουουούσατεεε   Ακουουουουούσατεεε
θα πούμε ψέματα πολλά,  πέντε σακιά γιομάτα …
Ψέματα κι αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια …
 
Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στις 18:30 ακριβώς!!!
Οι παραμυθάδες Ταξιάρχης Μπεληγιάννης και Γιώργος Ιωάννου θα αφηγηθούν
        παραδοσιακά παραμύθια για παιδιά από 3 μέχρι 103 χρονών !!!

Είσοδος 3ευρώ (για τα παιδιά και τους ασυνόδευτους μεγάλους)