Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Πλανήτης Γη: Ώρα μηδέν


Πλανήτης Γη: Ώρα μηδέν
Του Ιωάννη Λακούτση
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Ώρα 13:13
Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για την εκπλήρωση της προφητείας των Μάγια περί καταστροφής του κόσμου έχει ξεκινήσει, επιτήδειοι, εξαπατώντας τον κόσμο, εκμεταλλευόμενοι την άγνοιά του, πλουτίζουν ( βιβλία, CD, διαλέξεις). Καθώς οι μέρες περνούν και πλησιάζουμε την 21η Δεκεμβρίου, επικρατεί κυριολεκτικά φρενίτιδα, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η προφητεία των Μάγια θα γίνει πραγματικότητα και ο κόσμος θα φθάσει στο τέλος του.
Χιλιάδες άνθρωποι στη Ρωσία γεμίζουν  και  τα μπαλκόνια  ακόμα με τρόφιμα , καύσιμα και άλλα απαραίτητα, όπως πιστεύουν, εφόδια για να επιζήσουν από την καταστροφή που περιμένουν. Έχουν πουληθεί  στην Ρωσία και Ουκρανία, 1000
«πακέτα διάσωσης». Σε αυτά περιλαμβάνονται κονσέρβες ψαριού, φάρμακα, σημειωματάριο, μολύβι, δύο κεριά, μια κούτα με σπίρτα, το απαραίτητο μπουκάλι βότκα, μια πλάκα σαπούνι, και σχοινί . Η υστερία έχει φθάσει σε τέτοιο σημείο που ο πρόεδρος της Ρωσίας  Πούτιν, αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση προκειμένου να καθησυχάσει τους πολίτες της χώρας του.
Στην Γαλλία οι Αρχές έχουν απαγορεύσει  την πρόσβαση σε βουνό
το οποίο σύμφωνα  με τους θεωρητικούς της καταστροφής του κόσμου, θα αποτελεί το μόνο ασφαλές μέρος όταν έρθει το τέλος  που έχουν προβλέψει οι Μάγια.
Στις ΗΠΑ λόγω ακριβώς του πανικού που έχει κυριεύσει ειδικά τους νέους ,
η  ΝΑΣΑ αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση μέσω της οποίας εφιστά την προσοχή της κοινωνίας,  λέγοντας ότι πολλοί που πιστεύουν ότι η προφητεία θα εκπληρωθεί, έχουν πέσει σε κατάθλιψη, ενώ σκέφτονται ακόμα και την αυτοκτονία.
Η τρέλα  που έχει επικρατήσει με την επερχόμενη καταστροφή του πλανήτη, δεν είναι ούτε πρωτοφανής ούτε και η τελευταία. Μία αποτυχημένη προφητεία ήταν και αυτή του 1888 όπως μαθαίνουμε από τον Τύπο της εποχής.
«…Η κατά τον παρελθόντα Μάιον επικρατήσασα ξηρασία ουκ ολίγα μωρολογήματα παρήγαγε παρά τοις προληπτικοίς  χωρικοίς…προς τούτους δε διηγούνται ότι είδον πεδιάδας  κεκαλυμμένας υπο μηκώνων ώστε μακρόθεν εφαίνοντο αύται ωσεί κεκαλυμμέναι υπό αίματος. Όλα αυτά αναμείξαντες οι δεισιδαίμονες ακροαταί ερμήνευσαν κατά βούλησιν  και επί τέλους εξήγαγον το συμπέρασμα, ότι τα φαινόμενα ταύτα προοιονίζονται φοβερά πράγματα δηλ. ότι η πεδιάς, ήτις φαίνεται
ωσεί καθημαγμένη ένεκα των μηκώνων, εντός ολίγου πράγματι θα αιματωθή
κατά τον Ρωσσοαυστριακόν πόλεμον, το δε ποσόν των κεφαλών, των μηκόνων οίτινες στολίζουν την πεδιάδα σημαίνει το ποσόν των κεφαλών των στρατιωτών οίτινες  θα κυλισθώσιν εις την πεδιάδα των μηκώνων. Εν ενι λόγω  αι ερυθραί αύται μήκωνες προοιoνίζονται τον επικείμενο Ρωσσοαυστριακόν πόλεμον, αι δε κεφαλαί αύται δηλούσι τας κεφαλάς των αυστριακών στρατιωτών και το χρώμα της ερυθράς σημαίας  και το αίμα...
…Επί τη προσδοκία του τέλους του κόσμου, πολλοί επώλησαν πάντα τα υπάρχοντά των, την γην και τας οικίας των  και τώρα ζώσιν εν υπαίθρω στερούμενοι και του επιούσιου, αναβλέπουσι δε πάντοτε προς τον ουρανόν, ίσως έρχεται εκείθεν ο δίκαιος μισθαποδότης…» Αλλά  η Συντέλεια  δεν ήλθε το 1888, δεν θα ελθει ούτε το 2012
Η καταστροφή του κόσμου μπορεί να περιμένει. Οι καταστροφολάγνοι και οι επιτήδειοι ας ετοιμάζονται για τις επόμενες πιθανές χρονολογίες. 2018 (π.Μάξιμος),2060(Νεύτων), 2068 (Ο Αστεροειδής Απόφις θα χτυπήσει την γή). 
Πηγές: 1)«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 4/7/1888. 2)Η Φωνή της Ρωσίας   

 «Εξαιτίας του επερχόμενου τέλους του κόσμου, παρακαλούμε να πληρώσετε τα χρέη ενοικίου μέχρι τις 21.12.2012».

( ταμπέλα σε είσοδο πολυκατοικίας στη Μόσχα)

.