Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμος Σπετσών απέκτησε διαχειριστική επάρκεια

Ένα νέο εργαλείο που ανοίγει νέες δυνατότητες απέκτησε ο Δήμος Σπετσών με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να του δώσει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β.
Με τις ενέργειες που έγιναν από το γραφείο «reposition strategy, Διαμαντής Μιχαήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.» ο Δήμος κέρδισε τη δυνατότητα να εποπτεύει δημόσια έργα και να μπορεί να απορροφά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας την δική του τεχνική υπηρεσία, καθώς και τις υπηρεσίες ιδιωτών μελετητών, μηχανικών κλπ, χωρίς να χρειάζεται τη συνδρομή της Περιφέρειας ή άλλου φορέα.