Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Kαλή σχολική χρονιά…Kαλή σχολική χρονιά…ευχόμαστε, στους διδάσκοντες, γονείς, μαθητές και τους αφιερώνουμε  ένα ποίημα, από το « ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ» του 1899.

                  Ο Στρατάρχης

- Γιωργάκι, πάλι μ’άρχισες τα ίδια και τα ίδια
μάθαινε πρώτα σαν νερό το μάθημά σου και καιρό
θα έχης για παιχνίδια.

Αυτά και άλλα έλεγε ’ς τον Γιώργο η μαμά του,
μα ο Γιωργάκης όλ’ αυτά τα νόμιζε για χορατά,
και δος του τη δουλειά του.

Μόλις ’ς το σπίτι  έφθανε απ’ το σχολειό, πετούσε
τη σάκκα του σε μια γωνιά, και έτρεχε ’ς τη γειτονιά,
και καρυδιαίς κτυπούσε.

-Γιωργάκη έλα διάβασε, μην τρέχης όλο έξω
-Μαμά μου, τώρα δεν μπορώ, έχω για διάβασμα καιρό
μισή στιγμή θα παίξω.

Μια βραδυά τον έκαμαν και στρατηγό οι άλλοι
με ξύλινο σπαθί κοντό και με χαρτένιο τρικαντό
απάνω ’ς το κεφάλι.

Τότε να βλέπατε χαραίς ο Γιώργος και καμάρι!
εκείνη τη χρυσή βραδιά τον λέγουν όλα τα παιδιά
το πρώτο παλληκάρι.

Μα μόλις μπήκε σπίτι του
κουνώντας τα φτερά του
με ένα ξύλο να και να
τον έκανε ’ς τ’ αληθινά
Στρατάρχη η μαμά του.


 Γιάννης Λακούτσης


.