Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Κοινωνικό φροντιστήριο στο Ναύπλιο

Στις δύσκολες μέρες της κρίσης, η κάθε τοπική κοινωνία βρίσκει τρόπους να παραμένει ενωμένη και να συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από αντίξοες συνθήκες, προασπίζοντας το δικαίωμα των οικονομικά ασθενέστερων, στην Παιδεία.
Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Δήμος Ναυπλίου με τη συνεργασία εθελοντών Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, ξεκινάει από τις 3 Σεπτεμβρίου, τις εγγραφές στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» για μαθητές Γυμνασίου -Λυκείου, που θα λειτουργήσει με σκοπό την μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικό – οικονομικά προβλήματα .
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (οι αιτήσεις υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου: www.nafplio.gr)