Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Αυτοπεποίθηση

Προτείνει η Ροδούλα
Από τη Λιζέττα Σταύρου
paxi-entero-bigΣίγουρα οι περισσότεροι έχουμε προγραμματιστεί έτσι ώστε συχνά να αμφιβάλλουμε για την αξία μας. Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε αυτή μας τη στάση;
Οι παρακάτω αλήθειες και επιβεβαιώσεις σίγουρα θα σας
χρησιμεύσουν για να εδραιώσετε ξανά επαφή με την πραγματική σας αξία:
1. Είμαστε όλοι άξιοι αγάπης και σεβασμού
ανεξάρτητα από τη γνώμη και τη συμπεριφορά των άλλων.
2. Η αξία μας είναι ανεξάρτητη από το πώς συγκρινόμαστε με τους άλλους. Ο καθένας είναι μοναδικός.
3. Η αξία μας είναι τελείως ανεξάρτητη από οποιουσδήποτε εξωτερικούς παράγοντες, όπως ευφυΐα, πλούτος, εμφάνιση, ταλέντα, επαγγελματική επιτυχία, επιτυχία του παιδιού μας, αυτοπειθαρχία, πνευματικές δραστηριότητες κ.ά.
4. Είμαστε άξιοι αγάπης και σεβασμού ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας.
5. Είμαστε άξιοι αγάπης και σεβασμού ακόμα και όταν δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε άλλους.
6. Η αξία μας είναι μέσα μας και είναι τελείως ανεξάρτητη από το αν μας αγαπάει κάποιος αποκλειστικά ή όχι.
7. Είμαστε άξιοι αγάπης και σεβασμού, ακόμα και όταν δεν είμαστε τέλειοι, ακόμα και αν κάνουμε λάθη.
8. Η αξία μας είναι τελείως ανεξάρτητη από το αν οι άλλοι συμφωνούν μαζί μας ή είναι ικανοποιημένοι μαζί μας.
9. Η αξία μας δεν έχει να κάνει με τα πόσα παίρνουμε ή δίνουμε.
10. Η αξία μας είναι τελείως ανεξάρτητη από το αν οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται και μας ανοίγονται ή όχι.
11. Η αξία μας είναι τελείως ανεξάρτητη από το πόσο οι άλλοι δουλεύουν ή πώς δουλεύουν ή από το τι πιστεύουν για τη δική μας εργασία.
12. Αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι, με τα λάθη και τις αδυναμίες του, καθώς σταθερά και μεθοδικά απαλλάσσομαι από αυτές.
13. Αγαπώ και σέβομαι όλους τους ανθρώπους (ειδικά τους γονείς και την οικογένειά μου), χωρίς όμως να νιώθω οποιαδήποτε ανάγκη να ζήσω όπως υπαγορεύουν τα δικά τους πιστεύω και οι δικές τους αξίες. Ζω τη ζωή μου αρμονικά με τα δικά μου πιστεύω και αξίες.
14. Είμαστε όμορφοι ακριβώς όπως είμαστε, όπως όλες οι όψεις της φύσης.
15. Είμαστε άξιοι αγάπης και σεβασμού ακόμα και όταν νιώθουμε αδύναμοι ή βρισκόμαστε σε ανάγκη.   belife