Σάββατο 5 Μαΐου 2012

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου..

Τη μικρότερη απόσταση με τη Γη μέσα στο 2012 θα βρεθεί η Σελήνη τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου.

Η Σελήνη,  θα βρεθεί σε απόσταση 356.955 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας και θα είναι 16% φωτεινότερη, προσπαθώντας να μας "φωτίσει" αύριο...

.