Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Ο παμπάλαιος ελαιώνας της Μονής Αγίων Αναργύρων

Ευτυχώς ανήκει στη Μονή.

Από την είσοδο της Μονής Αγίων Αναργύρων περπατάμε μέχρι τον λοφίσκο του Αγίου Βλάσση, μετά κατεβαίνουμε ανατολικά στο περιβόλι της Μονής με τα εσπεριδοειδή, μετά συνεχίζουμε στο χέρσο, μετά στρίβουμε νότια να συναντήσουμε τον κύριο δρόμο προς τη Μονή και ανεβαίνουμε τη νότια μεριά του μέχρι να συναντήσουμε τη μάντρα της Μονής. Σε αυτή την έκταση, άλλοτε μαζεμένες, άλλοτε διάσπαρτες, έφτασαν ως τις μέρες μας παμπάλαιες ελιές. Η αιτία είναι ότι ανήκαν στη Μονή και έτσι δεν υπήρχε λόγος να καταστραφούν. Η ύπαρξη αυτού του παμπάλαιου ελαιώνα είναι και μια μαρτυρία ότι η Μονή έρχεται από τα Βυζαντινά χρόνια.
Στις φωτογραφίες βλέπουμε τις 4 μεγαλύτερες ελιές, όμως υπάρχουν πολύ περισσότερες. Αρκετές βρίσκονται ανάμεσα στα εσπεριδοειδή του περιβολιού της Μονής και είναι κανονικά παραγωγικά δέντρα. Η εντυπωσιακή ελιά με τον συμπαγή κορμό (η άνω της φωτογραφίας Μονή 2) βρίσκεται πάνω στο λοφίσκο του Αγίου Βλάσση.

Έρρωσθε,
Βασίλειος Γκάτσος