Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Επαναληπτική συνεδρίαση Δήμου Ερμιονίδας

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, για  την επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφ΄όσον η προηγούμενη συνεδρίαση με α.α. 4093.6/4/2012 δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία ,σύμφωνα με   τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  στις 19/4/2012 ημέρα Πέμπτη ώρα  19:00 για συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

        1ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων παραγ.2 άρθρο 67 του Ν.3852/2010
        2ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση εκκαθαριστών για την πρώην ΔΕΣΦΑΚ
        3ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με απόφαση α.α 142/2012 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ - μήνυση  εταιρίας «Γ.Θ. Λαδόπουλος»
        4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, για την απ΄ ευθείας διαπραγμάτευση του διαγωνισμού των καυσίμων και επαναπροκήρυξη νέας διαπραγμάτευσης
        5ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με χρήση πάγιας αντικαταβολής από τους Προέδρους Δημοτικών καιΤοπικών Κοινοτήτων
        6ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με μητρώο εθελοντών πολιτικής προστασίας
        7ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με μίσθωση της δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΡΟΘΙ» - έγκριση απόφασης α.α 11/2012 της Δ.Κ. Ερμιόνης
        8ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ Τουλίπας στο Pitesti Ρουμανίας, με θέμα έκθεση και πώληση  παραδοσιακών προϊόντων .
        9ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την ένωση νέων αγροτών Αργολίδας  με θέμα : «καλλιέργεια φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών»