Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Ανάπλαση της παλιάς πόλης του Ναυπλίου.

 Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης της παλιάς πόλης. Η μελέτη η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος της περιοχής της παλιάς πόλης του Ναυπλίου συμπεριλαμβάνει εργασίες όπως πλακοστρώσεις κατά μήκος των δρόμων της περιοχής του έργου, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών με ομοιόμορφα επιτοίχια παραδοσιακού τύπου, με ταυτόχρονη μελέτη φωτισμού ώστε να φωτίζεται επαρκώς η περιοχή.
Η πλακόστρωση θα γίνει ενιαία υψομετρικά με την κατάργηση των πεζοδρομίων, των οποίων το ίχνος ωστόσο θα είναι εμφανές με την τοποθέτηση μαρμάρινων φιλέτων επί του δαπέδου.

Θα γίνει αναβάθμιση με επισκευές στα δίκτυα κοινής ωφελείας , έτσι ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον να ξανασκαφτεί η περιοχή. Η συνολική επιφάνεια της επέμβασης είναι περίπου 6.400,00 τ.μ.
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στα στενά που περικλείονται από τις οδούς Αμαλίας, Μπουμπουλίνας, Συγγρού και Ιατρού Η συνολική δαπάνη του έργου το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 2029 000 ευρώ και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε δώδεκα μήνες. Με το έργο αυτό συνεχίζεται η ανάπλαση σε τμήματα της παλιάς πόλης αφού ήδη έχουν πλακοστρωθεί οι οδοί Σταικοπούλου-Πλαπούτα-Αγγ.Τερζάκη, Καποδιστρίου (Άγιο Σπυρίδωνα) με παλαιότερες εργολαβίες. Ακολουθεί η ανάπλαση της οδού Αμαλίας και της περιοχής μεταξύ Σιδηράς Μεραρχίας-Πάρκου ΟΣΕ με χρήματα που έχουν εξασφαλισθεί από το ΕΣΠΑ.