Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας σήμερα στις 14:00

 Τα θέματα
   1ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων παραγ.2 άρθρο 67 του Ν.3852/2010
   2ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση εκκαθαριστών για την πρώην ΔΕΣΦΑΚ
   3ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με απόφαση α.α 142/2012 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ - μήνυση  της εταιρίας «Γ.Θ. Λαδόπουλος»
  4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, για την απ΄ ευθείας διαπραγμάτευση του διαγωνισμού των καυσίμων και επαναπροκήρυξη νέας διαπραγμάτευσης
   5ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με χρήση πάγιας αντικαταβολής από τους Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
   6ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με μητρώο εθελοντών πολιτικής προστασίας
       
Υπάρχει  επιλογή αριστερά στην ιστοσελίδα μας για να παρακολουθήσετε ζωντανά την συνεδρίαση, στο live Ermionida.
Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει απ ευθείας σύνδεση.