Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  (πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης )  την  8η  Μαρτίου του  έτους  2012,  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 18:00  για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων  :
1.      Χρήση χώρου έτους 2011 από την εταιρεία Αφοί Π. Κυριαζή Ο.Ε.
2.      Χρήση χώρου έτους 2011 από  την εταιρεία Α. Γιαννακοπούλου – Χ. Κυπραίου Ο.Ε.
3.      Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ. Φωστίνη Κοσμά
4.      Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ. Τόκα Βασίλειο
5.      Χρήση χώρου έτους 2011 από την κα. Παπαδημητρίου Καλλιόπη
6.      Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ. Λουμουσιώτη Λάζαρο
7.      Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ. Παπαδία Νικόλαο
8.      Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ. Κοντογιάννη Ιωάννη
9.      Χρήση χώρου έτους 2011 από την κα. Μέγα Αγαθή
10.  Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ. Μέγα Παναγιώτη
11.  Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ.  Μπασιμακόπουλο Παναγιώτη
12.  Χρήση χώρου έτους 2011 από τον κ. Μπινιάρη Παναγιώτη
13.  Χρήση χώρου έτους 2011 από την κα. Χατζησταύρου Αικατερίνη
14.  Χρήση χώρου έτους 2011 από την κα. Δεβελέκου Αικατερίνη
15.  Παραχώρηση χώρου και εκτέλεση εργασιών κ. Σταματίου Δημήτριου
16.  Παραχώρηση χώρου και εκτέλεση εργασιών κ. Τζιέρη Ανάργυρου
17.  Παραχώρηση χώρου και εκτέλεση εργασιών κ. Σαρρή Κοσμά
18.  Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
19.  Καθορισμός θέσεων για υπαίθριο εμπόριο
20.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2012
21.  Ορισμός επιτροπής παροχής υπηρεσιών για το έτος 2012
22.  Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση – αναβάθμιση μηχανογραφικών Εφαρμογών
23.  Ψήφιση πίστωσης για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμών χερσαίων χώρων λιμένων αρμοδιότητάς μας 
24.  Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή του γραφείου στο Πορτοχέλι
25.  Ψήφιση πίστωσης για την ύδρευση εξωτερικού χώρου πρασίνου λιμένα Πορτοχελίου
26.  Ψήφιση πίστωσης για την υποθαλάσσια αυτοψία κρηπιδωμάτων
27.  Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές έτους 2011
28.  Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή υπεύθυνων είσπραξης τέλους επιβατών – οχημάτων έτους 2011
29.  Ψήφιση πίστωσης για την  προμήθεια λεκανών ασφαλείας και δεξαμενών 1m3 έτους 2011
30.  Ψήφιση πίστωσης για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων έτους 2011

Σε  περίπτωση απουσία σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ α .α
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ