Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Απάντηση του κου Καμιζή στον κο Σφυρή

1ον  : Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος με μηνιαίες δόσεις από τους Κ.Α.Π. διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει αυτοτελές ποσό όπως το αναφερόμενο των € 312.000, που να εισήχθη στο Ταμείο του Δήμου και να εγγράφηκε σε ξεχωριστό κωδικό στον Προϋπολογισμό για οποιονδήποτε παιδικό σταθμό.
2ον : Οι παιδικοί σταθμοί σήμερα δεν αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα όπως παλαιότερα που δέχονταν κατευθείαν επιχορήγηση σε ξεχωριστό κωδικό από την Κεντρική Διοίκηση.
3ον : Η επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας για όλες τις ανάγκες  μισθοδοσίας και τα λειτουργικά έξοδα,  καθορίζονται από τις προϋπολογισμένες πραγματικές  του δαπάνες και τις εν γένει υποχρεώσεις του.
4ον : Οι πραγματικές συνολικές δαπάνες για μισθοδοσία και  λειτουργικά
έξοδα των Παιδικών Σταθμών Κρανιδίου και Ερμιόνης  εξοφλήθησαν όλες μέχρι 31.12.2011 καθώς επίσης και όλες οι πραγματικές δαπάνες του Ν.Π.
5ον : Ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2012, παρά τις άστοχες παρεμβάσεις του κ. Σφυρή, εγκρίθηκε από την  αρμόδια για τούτο  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6ον : Κατά συνέπεια τα αναφερόμενα από τον κ. Σφυρή, δεν έχουν απολύτως καμία βάση , είναι παρελκυστικά και παραπλανητικά για να δημιουργηθεί δήθεν η εντύπωση ότι η οικονομική διαχείριση του Δήμου Ερμιονίδας δεν γίνεται με νόμιμο και έντιμο τρόπο.
Άλλωστε επί του ιδίου θέματος , η απάντηση στον κο Σφυρή για τις ίδιες αιτιάσεις εδόθη στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου και είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες.
Ας μην κρίνει ο κος Σφυρής εξ ιδίων τα αλλότρια.
Κρανίδι, 24/2/2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                                                                 
                                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ